1. Produse și servicii
  2. Produse ‑ HighPerformance
  3. Renovare după daune provocate de apă
  4. Filtru HEPA HC MultiQube
  5. Clase de filtrare în sumar

CLASE DE FILTRARE ÎN SUMAR

Privire de ansamblu asupra claselor de filtre și exemple de utilizare

 
Dimensiunea particulei Exemple de particule Clasa de filtrare Exemple de aplicaţii
Filtru de praf grosier
pentru particule
> 10 µm
Insecte, fibre textile şi păr, nisip, cenuşă zburătoare, praf de polen, spori, polen, praf de ciment G1
G2
Pentru aplicaţii simple (de exemplu ca protecţie contra insectelor în aparatele compacte)
G3
G4
Prefiltre şi filtre de recirculare a aerului pentru instalaţii de protecţie civilă;
Evacuarea aerului la cabine de vopsire şi bucătării etc.; protecţia la murdărire a aparatelor de climatizare şi compacte (de exemplu climatizoare montate în fereastră, ventilatoare); prefiltru pentru clasele de filtrare F6 până la F8
Filtru de praf fin
pentru particule
1-10 µm
Spori, polen, praf de polen şi de ciment, particule care cauzează depuneri de praf şi pete, bacterii şi germeni pe particule purtătoare F5 Filtru de aer exterior pentru încăperi cu cerinţe reduse (de exemplu hale de producţie, spaţii de depozitare, garaje)
F5
F6
F7
Prefiltrarea şi filtrarea aerului recirculat în centralele de ventilaţie; filtre finale în instalaţii de climatizare pentru spaţii comerciale, depozite, birouri şi anumite spaţii de producţie; prefiltru pentru clasele de filtrare F9 până la H11
Fum de ulei şi aglomerări de funingine; fum de ţigară; fum de oxid metalic F7
F8*
F9
Filtre finale în instalaţii de climatizare pentru birouri, spaţii de producţie, centrale de comandă, spitale, centre de calcul; prefiltru pentru clasele de filtrare H11 până la H13 şi cărbune activ
Filtru de particule în suspensie pentru particule
< 1 µm
Germeni, bacterii, viruşi, fum de ţigară, fum de oxid metalic H10
H11
H12
Filtru final pentru încăperi cu cerinţe ridicate şi maxime (de exemplu pentru laboratoare, spaţii de producţie în industria alimentară, farmaceutică, de mecanică fină, optică şi electronică precum şi pentru medicină)
H11 Filtru final pentru clasa camerelor cu atmosferă controlată*** ISO 6
şi ISO 5
Vapori de ulei şi funingine în stare de formare, particule radioactive în suspensie H12
H13**
Filtru final pentru clasa camerelor cu atmosferă controlată*** ISO 4 şi ISO 3, filtru final în instalaţii de protecţie civilă, filtru de aer viciat în instalaţii de tehnică nucleară
Aerosoli H14
U15
U16
U17
Filtru final pentru clasa camerelor cu atmosferă controlată*** ISO 2
şi ISO 1

* clasa de microfiltre Trotec, ** clasa de filtre HEPA Trotec, *** conform ISO14644-1

Din cauza potenţialului de pericol al acestor substanţe, societăţile de renovări sunt obligate, conform art. 19 din regulamentul german privind materialele periculoase (GefStoffV), să asigure la uscarea straturilor izolatoare prin metoda subpresiunii o purificare a aerului cu clasele de filtrare adecvate, corespunzătoare!

Aflaţi mai multe despre avantajele şi treptele de filtrare individuale ale modularului nostru lanţ de filtrare în mai multe trepte...