Service clienți & Suport: +49 2452 962-450

Luni - joi: 9:00 - 18.30 | Vineri: 9:00 - 18.00

APARATE DE MĂSURĂ PENTRU CLIMATIZARE ȘI ÎNREGISTRATOARE DE DATE CLIMATICE DE LA TROTEC
  1. Produse și servicii
  2. Aparate de măsură
  3. Climă

APARATE DE MĂSURĂ PENTRU CLIMATIZARE ȘI ÎNREGISTRATOARE DE DATE CLIMATICE DE LA TROTEC

Instrumente de măsură fiabile pentru determinarea și stocarea datelor privind calitatea aerului și mediul înconjurător.

APARATE DE MĂSURĂ PENTRU CLIMATIZARE ȘI ÎNREGISTRATOARE DE DATE CLIMATICE DE LA TROTEC
APARATE DE MĂSURĂ PENTRU CLIMATIZARE ȘI ÎNREGISTRATOARE DE DATE CLIMATICE DE LA TROTEC
APARATE DE MĂSURĂ PENTRU CLIMATIZARE ȘI ÎNREGISTRATOARE DE DATE CLIMATICE DE LA TROTEC

Utilizarea aparatelor de măsură pentru climatizare

Temperatura potrivită plus umiditate adecvată egal climat confortabil. Acest calcul trebuie să apară în fiecare gospodărie, în fiecare birou și chiar în toate domeniile industriale. Un control precis al climatului este asigurat aici de aparatele de măsură pentru climatizare mobile de la Trotec.

Cu aceste date precise, furnizate de aparatele de măsură pentru climatizare, puteți lucra în cele mai bune condiții – și puteți păstra un climat optim pentru oameni și animale, precum și proteja obiectele de valoare împotriva coroziunii.

Monitorizarea cu înregistratorul de date climatice

Un control mai îndelungat al temperaturii și umidității aerului este necesar cu precădere în domeniile sensibile sau la manevrarea mărfurilor de valoare. Înregistratoarele de date climatice de la Trotec înregistrează datele climatice importante pe intervale mai lungi de timp și le stochează cu fiabilitate.

Datele climatice pot fi analizate și stocate fără probleme cu softul livrat. Atât de simplu se obține siguranța!

Practice, robuste și precise: Aceste caracteristici evidențiază aparatele de măsură pentru climatizare și înregistratoare de date climatice de la Trotec. Sistemul se senzori sensibil furnizează în câteva secunde parametri climatici precum umiditatea aerului, umiditatea relativă a aerului, temperatura și punctul de rouă.

Aparatele de măsură pentru climatizare au așadar o aplicabilitate diversă: pentru măsurări în spațiile de locuit, birouri, producție și depozitare, în laboratoare, în agricultură și în floristică.