1. Produse și servicii
  2. Produse ‑ HighPerformance
  3. Renovare după daune provocate de apă
  4. Sistem de filtrare cu mai multe trepte

Sistem de filtrare cu mai multe trepte destinat agregatelor pentru uscarea straturilor izolatoare

Faceți cunoștință cu avantajele sistemului de filtrare în mai multe trepte și combinați-le în funcție de necesități

Uscarea cu subpresiune, prin utilizarea separatoarelor de apă pentru protecţia turbinei de vid împotriva apei şi particulelor grosiere, reprezintă deja de mulţi ani tehnologia de vârf în domeniul uscării.

Procedeul standard utilizat până atunci, de uscare cu suprapresiune, mai este utilizat astăzi de firmele de specialitate profesioniste în general numai pentru spaţiile nelocuite.

O comparaţie între cele două procedee precum şi alte informaţii găsiţi în sinteza pregătită de noi la „Informaţii procedurale pentru utilizarea în practică”.

Din cauza creşterii vertiginoase, pe o perioadă de mai mulţi ani, a sensibilităţii la alergii, microfibrele cancerigene, pulberi, azbest, acarieni, precum şi a problematicii mucegaiului şi bacteriilor, procedeul cu subpresiune nu este doar de preferat, ci în unele cazuri - ca de exemplu la apariţia mucegaiului sau utilizarea vatei minerale ca material - este chiar imperios necesară, conform art. 20 din regulamentul german privind materialele periculoase (GefStoffV).

Aceasta, deoarece în timpul renovării se eliberează în aer în mod inevitabil concentraţii mari de pulberi fine periculoase, microfibre din fibre minerale precum şi spori de mucegai şi bacterii din stratul izolator.

Acestea pot fi filtrate eficient, prevenindu-se astfel şi expunerea la ele, numai prin utilizarea filtrelor de praf fin din clasa de filtrare corespunzătoare!

Un sistem de filtrare perfect corelat în acest sens separă particulele până la o dimensiune de 0,3 micrometri în proporţie de 99,97% şi garantează o purificare optimă a aerului de proces, înainte ca acesta să fie redirijat în aerul încăperii sau aerul exterior.

Sistemul de filtrare cu mai multe trepte MultiQube – Mai mult decât doar suma componentelor sale …

Separatorul de apă, microfiltrele şi filtrele HEPA sunt versiuni speciale perfect armonizate, care au fost concepute de birouri de proiectare specializate şi au fost corelate în privinţa suprafeţei de filtrare şi debitului nominal in special pentru debitul mare de aer al turbinei de vid din dotarea agregatelor MultiQube pentru uscarea straturilor izolatoare.

Din acest motiv, toate filtrele Trotec dispun de o aprobare a producătorului pentru utilizarea în turbine de vid cu diferenţe de presiune mai mari de 250 mbar!

Dar sistemul de filtrare cu mai multe trepte MultiQube
poate mai mult de-atât...

Toate modulele sunt perfecţionate continuu având în vedere cu consecvenţă nevoile practice ale utilizatorilor şi sunt completate cu inovaţii care le sporesc performanţele.

Astfel, noua casetă de filtrare WA 4i pentru curentul de aer nu mai opune acum practic nicio rezistenţă, iar noua funcţieHepaControlprevine o reducere a jetului de aer de uscare din cauza elementelor filtrante HEPA îmbâcsite.

Folosiţi aşadar avantajele lanţului de filtrare în mai multe trepte cu module individuale Trotec…

Combinaţia între separatoarele de apă, elementele cu microfiltre şi uscătoarele pentru straturi izolatoare Trotec permite instalarea unui sistem de filtrare eficient în trei trepte.

În funcţie de gradul de încărcare a aerului şi condiţiile de utilizare din încăpere, sistemul poate fi instalat ca lanţ de filtrare în 4 trepte prin integrarea modulului de filtre HEPA de la Trotec.

Aflaţi mai multe despre componentele individuale ale sistemului şi lăsaţi-vă convinşi, pe baza celor şapte variante de instalare exemplificative , de avantajele filozofiei modulare flexibile de la Trotec!

Componentele sistemului:

  • Unitate de comandă pentru uscare (1)
  • Separator de apă
    cu sistem de microfiltre integrat (2)
  • Filtru HEPA (3)
  • Agregat pentru uscarea straturilor izolatoare (4)
  • Amortizor de zgomot (5)

TTKwicNoul cuplaj rapid TTKwic permite instalarea rapidă a unei singure evacuări centrale a apei pentru agregatele de uscare utilizate şi, cu noua unitate de comandă pentru uscare DA 4, mulţumită Efidry, se pot obţine timpi de uscare cu 30 până la 70 % mai rapizi.

Per total, cu sistemul MultiQube profitaţi aşadar nu doar deopotrivă de o filtrare optimă a aerului în condiţiile unui curent de aer maxim şi o eficienţă astfel sporită a uscătorului pentru straturi izolatoare, ci şi de o durabilitate extinsă a agregatelor, o posibilitate de combinare adaptată în orice moment şi rentabilă a tuturor modulelor individuale – iar cu unitatea de comandă pentru uscare DA 4, de cel mai rapid sistem de uscare a straturilor izolatoare din lume, dintre cele prezente actualmente pe piaţă!

Avantajele filozofiei modulare flexibile Trotec

Există un singur articol de îmbrăcăminte potrivit pentru orice vreme şi orice anotimp? Există un singur autovehicul pentru orice sarcină de transport? Cu siguranţă nu. La fel de puţin poate exista şi un singur agregat adecvat în toate situaţiile de uscare

Ideea de bază a filozofiei noastre modulare este ca dumneavoastră înşivă să determinaţi aparatele de care aveţi nevoie, în funcţie de necesarul pentru aplicaţia dumneavoastră concretă, şi să puteţi avea la dispoziţie sistemul complet optim în cazul tuturor combinaţiilor.

Acest deziderat nu poate fi realizat cu aparatele combinate, care au deja montate fix mai multe componente nemodificabile. Se adaugă faptul că aparatele cu componente complete montate sunt de regulă mai mari, mai grele şi mai greu de mânuit, iar toate elementele sunt în plus utilizate în permanenţă, chiar dacă nu sunt necesare.

Dezumidificator în carcasă de uscător pentru straturi izolatoare?

Filtru HEPA în separatorul de apă? 

Astfel de soluţii cresc nu doar costurile de achiziţie, ci şi costurile de întreţinere şi curăţare.

Prin sistemul modular sunteţi optim echipat pentru orice aplicaţie...

În cazul soluţie modulare Trotec puteţi în schimb să combinaţi exclusiv acele componente specifice, care sunt necesare în mod concret pentru respectiva aplicaţie de uscare.

Dacă aveţi nevoie de un singur compresor, atunci utilizaţi un singur compresor.

Spaţiu locuit?

Nicio problemă, instalaţi un amortizor de zgomot.

Uscare cu subpresiune?

Combinaţi suplimentar un separator de apă şi un microfiltru.

Domenii sensibile la igienă, pericol de contaminare?

Completaţi instalaţia de uscare cu filtre HEPA.

Uscare extrem de accelerată cu subpresiune?

Instalaţi unitatea de comandă pentru uscare DA 4 MultiQube.

Avantajul este că toate modulele sunt acordate optim între ele şi sunt pot fi totodată combinate în orice configuraţie sau utilizate individual.

Sistemul reuneşte astfel rentabilitatea înaltă şi manevrarea simplă cu o flexibilitate maximă!

50% din totalitatea
aplicațiilor!


50% din totalitatea
aplicațiilor!

Aceste două variante de instalare prezintă exemplificativ avantajele unui sistem modular:

În configuraţia din stânga a fost instalat un lanţ de filtrare fără filtre HEPA. Această configuraţie este tipică pentru cca. 50 % din totalul aplicaţiilor. Datorită construcţiei modulare sunt necesare doar câteva mişcări pentru realizarea unei configuraţii corespunzătoare cu treaptă de filtrare HEPA, după cum se vede în figura din dreapta.

Avantajul dumneavoastră: În ceea ce priveşte dimensionarea puterii, raportul suprafeţelor de filtrare, rezistenţa la curgere şi capacitatea de aspirare, toate modulele individuale ale lanţului de filtrare Trotec sunt calculate exact pentru cerinţele uscării straturilor izolatoare prin metoda subpresiunii şi acordate în mod optim între ele!

Lăsaţi-vă convinşi, prin şapte variante de instalare exemplificative , de avantajele filozofiei modulare flexibile de la Trotec...