Service clienți & Suport: +49 2452 962-450

Luni - joi: 9:00 - 18.30 | Vineri: 9:00 - 18.00

Radiatoare portabile UV-A
  1. Produse și servicii
  2. Aparate de măsură
  3. Radiaţie UV-A

Radiatoare portabile UV-A

UV‑Torchlight 15F şi UV-TrackMaster

Radiatoare portabile UV-A
Radiatoare portabile UV-A
Radiatoare portabile UV-A

Detectoare universale de marcatoare pentru multe domenii de utilizare

Lămpi UV compacte cu unde lungi pentru detectarea nedistructivă a luminescenţei în cazul verificării materiilor prime, localizării scurgerilor, controalelor de calitate şi pentru aplicaţii de siguranţă.

Verificare nedistructivă a materialelor în industrie

Prin încercarea de penetrare cu fluorescenţă (FPI) este posibilă în cazul metalelor feroase şi neferoase, al multor materiale plastice sau ceramice evidenţierea rapidă şi necostisitoare a defectelor de suprafaţă.

Procedeu economic de verificare a prezenţei fisurilor

După tratarea cu marcatori fluorescenţi este posibilă evidenţierea prin radiaţie UV-A a defectelor precum fisuri sau pori, care sunt deschise pe suprafaţă, chiar şi pe materiale nemagnetizabile. Aparatul independent de câmpul magnetic UV-Torchlight poate fi utilizat chiar şi la fluxuri cu substanţe de verificare fluorescente. Detectarea defectelor prin acest procedeu oferă, în comparaţie cu încercarea de penetrare, avantajul unui grad ridicat de insensibilitate faţă de micro-rosturi, geometria şi rugozitatea suprafeţei.

Detectarea scurgerilor la motoare şi agregate

Prin adăugarea unei substanţe de contrast (trasor) este posibilă localizarea scurgerilor la sistemele de motoare sau agregatele de răcire, folosind radiatoare portabile UV-A, de regulă deja după câteva minute, sub forma unei pete de culoare luminescentă în jurul neetanşeităţii. Indiferent dacă este vorba despre un sistem hidraulic, o instalaţie frigorifică, o conductă de lubrifiant sau combustibil – prin utilizarea trasoarelor de diferite culori se poate determina rapid şi precis nu doar locul scurgerii, ci şi cauza acesteia.

Localizarea scurgerilor în clădiri şi reţele de conducte

Prin utilizarea substanţelor marcatoare (trasoare) artificiale în conductele complexe de transport al lichidelor este posibilă verificarea etanşeităţii suprafeţei acestora sau detectarea şi analizarea repartiţiilor şi scurgerilor de lichid cauzate de neetanşeităţi. Scurgerea chiar şi a celei mai mici cantităţi de substanţă marcatoare pe podea, perete sau plafon va deveni astfel vizibilă sub lumina neagră a lămpilor UV. Datorită puterii radiante extrem de ridicate a aparatului UV-Torchlight este posibilă verificarea unor suprafeţe ţintă mari printr-o singură oscilaţie a lămpii, chiar şi la lumina zilei. Domenii de utilizare tipice sunt în plus verificările de etanşeitate la suprafeţele plane conducătoare de apă ale acoperişurilor orizontale sau controlul gurilor şi burlanelor de scurgere.

Avantaje în practică:

  • Sistem uşor şi mobil pentru cercetarea eficientă a zonelor cu suprafaţă mare, chiar şi a celor greu accesibile
  • Eficienţă energetică ridicată, rezultând un consum energetic redus şi o durată mai lungă de funcţionare a acumulatorului
  • Funcţionare silenţioasă confortabilă fără ventilator de răcire
  • Fără faze de încălzire prelungite, operaţionale în câteva secunde
  • Posibilitate de pornire şi oprire în orice moment, fără o răcire prealabilă

 echipare de serie

 disponibil opţional

 indisponibil