Ozonometru OZ-ONE la calitate Trotec
 1. Produse și servicii
 2. Aparate de măsură
 3. Emisii
 4. Aparate de măsură pentru gaze
 5. OZ-ONE

Ozonometru OZ-ONE

Ozonometru profesional cu funcţii extinse de măsurare a climei

OZ-ONE – numele defineşte caracteristicile:

Primul ozonometru, care pune la dispoziţie tehnologia de măsurare profesională a ozonului, într-o nouă dimensiune, la preţ accesibil.

Indiferent dacă este vorba despre ozon produs în mod natural la nivelul solului sau este produs prin mijloace tehnice, ozonul din aerul ambiental prezintă un potenţial dăunător chiar şi în concentraţii reduse. Respectarea valorilor limită sigure pentru ozon nu este doar o recomandare pentru protecţia sănătăţii, ci este şi reglementată şi impusă prin lege în numeroase ţări.

Cu ozonometrul OZ-ONE dispuneţi de instrumentul optim de verificare pentru controlul rapid şi precis sau pentru înregistrarea pe termen lung a concentraţiilor de ozon din aerul ambiant.

Aparatul OZ-ONE se evidenţiază prin sensibilitatea transversală foarte scăzută faţă de alte gaze sau compuşi organici volatili şi convinge prin rezultatele rapide ale măsurătorilor cu precizie ridicată, chiar şi în cazul concentraţiilor minime de ozon.

Multe funcţii integrate precum aducerea la zero a valorii ozonului, opţiunea de măsurare a valorii de referinţă pentru valori limită pe termen scurt şi valoarea medie ponderată în timp sau comutarea indicatorului de valori din ppm în µg/m³ fac din aparatul cu reacţie rapidă OZ-ONE un ajutor indispensabil în ceea ce priveşte măsurarea exactă a poluării cu ozon.

În plus, acest aparat este în acelaşi timp o unitate de măsurare pentru mediu compactă şi portabilă, cu care pot fi calculate şi temperatura şi umiditatea aerului sau temperatura punctului de rouă şi temperatura în stare umedă. Indicatorul dublu vă prezintă, dintr-o singură privire, întotdeauna două valori simultan.

Pentru măsurători pe termen lung, OZ-ONE poate fi fixat pe un stativ. În plus, fiecare aparat de măsură dispune de câte o mufă de alimentare cu 9 V, astfel încât, prin intermediul acestor interfeţe este posibilă şi utilizarea continuă cu alimentare de la reţea, alternativ la alimentarea prin baterie. În ultimul rând, pentru alimentarea mobilă cu tensiune se poate conecta şi un Powerbank la mufa Mini-USB a OZ-ONE.


Ozonometrul OZ-ONE vă oferă diverse posibilităţi de utilizare:

 • Măsurători la posturile de lucru în industrie şi comerţ
 • Analize de mediu
 • Verificarea mediilor de producţie
 • Verificarea valorilor limită după utilizarea generatoarelor de ozon pentru neutralizarea mirosurilor sau dezinfecţie, de exemplu în industria hotelieră precum şi în cazul renovărilor în urma incendiilor şi daunelor provocate de apă.
Pentru măsurători pe termen lung, OZ-ONE poate fi fixat şi pe un stativ şi poate fi alimentat cu tensiune de la reţea, pentru intervenţii de durată, alternativ la alimentarea de la baterie.
Este posibilă fixarea pe trepied şi alimentarea cu tensiune de la reţea
Ecranul LCD iluminat din fundal al OZ-ONE afişează simultan două valori măsurate, ce pot fi citite uşor şi în medii slab iluminate.
Ecran LCD cu iluminare de fundal, uşor de citit
OZ-ONE se pretează în mod optim pentru verificarea valorilor limită după acţiuni de ionizare, de exemplu după eliminarea daunelor provocate de apă, pregătirea pentru vânzare a autovehiculelor sau dezinfectarea camerelor de hotel.
Optim pentru verificarea valorilor limită după tratamente cu ozon

Ce trebuie să ştiţi despre măsurarea ozonului cu OZ-ONE


Ozonul în natură

Ozonul (formula chimică O₃) este o componentă naturală a straturilor superioare ale atmosferei şi se formează acolo datorită radiaţiei solare, prin unirea a trei atomi de oxigen, ce compun o moleculă de ozon. Ozonul este instabil, motiv pentru care se descompune în scurt timp în molecule cu doi atomi de oxigen.

În atmosfera terestră, ozonul protejează toată viaţa de pe planetă de radiaţia ultravioletă puternică. Ozonul aflat aproape de sol este însă un gaz extrem de iritant pentru om şi este produs în aerul ambiant datorită radiaţiei solare puternice, prin reacţii fotochimice ale smogului.

Mirosul poate fi perceput ca puternic înţepător începând cu o concentraţiile de 40 µg/m³ ozon, şi poate ajunge până la mirosuri similare cu ale clorului, în concentraţii mari. În acest caz există pericolul afectării sănătăţii, de exemplu datorită iritării mucoaselor din gât şi bronhii sau iritarea ochilor, tuse şi dureri de cap.

Datorită pericolelor de afectare a sănătăţii ce pornesc de la ozon, se recomandă – şi pentru verificarea respectării valorilor limită impuse – utilizarea unui ozonometru cu sensibilitate ridicată la valori reduse. OZ-ONE convinge prin sensibilitate ridicată începând cu concentraţii foarte reduse şi, spre deosebire de majoritatea produselor concurenţei, este şi în măsură să afişeze concentraţia de ozon direct în micrograme per metru cub de aer.

Utilizarea industrială şi comercială a ozonului

Ozonul este un oxidant foarte puternic şi al doilea dezinfectant ca şi eficienţă. Ozonul generat tehnic în instalaţii mari este utilizat preferenţial pentru prepararea apei potabile, eliminarea germenilor şi prepararea apei pentru piscine, pentru prepararea apei în industria alimentară şi a băuturilor sau pentru tratarea apei de răcire şi proces.

Dar ozonul este utilizat de exemplu şi pentru albirea hârtiei sau textilelor. Suplimentar, ozonul poate fi produs şi în cazul utilizării industriale a luminii UV pentru procese de uscare.

Societăţi specializate în domeniul serviciilor utilizează generatoare de ozon pentru eliminarea mirosurilor după incendii sau inundaţii şi, de asemenea, pentru neutralizarea mirosurilor neplăcute în autovehicule utilizate de fumători sau pentru pregătirea spre vânzare a autovehiculelor rulate.

În toate mediile în care se produce ozon, ozonometrul OZ-ONE poate fi utilizat ca şi instrument de control, de încredere, pentru menţinerea valorilor limită ale ozonului la locul de muncă.

Respectarea valorilor limită pentru ozon

Deoarece ozonul nu este doar un gaz important pentru aplicaţii industriale, ci şi un gaz iritant oxidativ, care dăunează deja în cantităţi mici ochilor, nasului, gâtului şi plămânilor, se vor determina şi respecta în mod special, în aceste cazuri, valorile limită definite.

Valorile limită pentru locul de muncă definite legal pentru manipularea ozonului variază pe plan internaţional între 0,05 şi 0,1 ppm (STEL ¹). În spaţii exterioare se aplică 120 µg/m³ ca valoare limită tipică de poluare (TWA ²) pentru ozon la nivelul solului.

Cu ozonometrul OZ-ONE pot fi determinate rapid ambele valori măsurate. Dacă este necesar, indicatorul valorii măsurate poate fi comutat simplu, printr-o apăsare de buton, din ppm în micrograme pe metru cub.

Senzorul electrochimic³ al OZ-ONE se evidenţiază prin precizia foarte ridicată, mai ales în cazul valorilor reduse ale ozonului, astfel încât pot fi înregistrate în mod sigur deja cele mai reduse concentraţii, sub limita de pericol.


¹ Short Term Exposure Limit;  ² Time Weighted Average; ³ senzorii electrochimici sunt produse supuse uzurii şi îmbătrânesc continuu din momentul producerii lor. Din acest motiv, Trotec utilizează senzori cu o durată de viaţă extrem de lungă, care în mod tipic atinge doi ani, pentru care acordă în întreaga Europă o garanţie de un an de la data achiziţiei.


Toate Aparate de măsură pentru gaze în comparație directă

Pentru a găsi exact contor de gaz pentru dumneavoastră, aveți aici posibilitatea de a realiza o comparație sintetică a tuturor Aparate de măsură pentru gaze de la Trotec.

Modelele pe care nu doriți să le includeți în comparație, pot fi eliminate prin clicare.

Date tehnice comparative

Avantaje în practică:

 • Determinare rapidă şi precisă chiar şi a concentraţiilor extrem de reduse de ozon
 • Determinarea valorilor măsurate pentru ozon în ppm sau µg/m³
 • Timp de reacţie rapid
 • Sensibilitate transversală scăzută faţă de compuşi organici volatili
 • Funcţie de aducere la zero a valorii ozonului
 • Măsurare valoare de referinţă ozon (STEL/TWA)
 • Offset presiune atmosferică pentru măsurări extrem de precise ale metrului cub normat
 • Măsurarea temperaturii şi umidităţii aerului
 • Calculul punctului de rouă şi a temperaturii în stare umedă
 • Setare offset pentru temperatura şi umiditatea aerului
 • Funcţii Data-Hold, min, max şi alarmă
 • Iluminare afişaj
 • Filet ¼ ţoli pentru prindere pe stativ
 • Pe lângă alimentarea cu baterie este posibilă şi alimentarea de la reţea, pentru măsurători pe termen lung
 • Autodezactivare pentru economie de energie
 • Certificat de calibrare inclus

Achiziţie

Ozonometru OZ-ONE afişare în Trotec Webshop

Date tehnice

Date tehnice
Generalităţi
  Nr. articol 3.510.006.110
Ozon (O3) [ppm]
  Valoare măsurată max. | ozon (O3) [ppm] 1
  Valoare măsurată min. | ozon (O3) [ppm] 0
  Precizie [ppm] | ozon (O3) [ppm] <0,1 ppm: ±0.02ppm, sau ±10% din valoarea măsurată actuală
Ozon (O3) [µg/m³]
  Valoare măsurată min. | ozon (O3) [µg/m³] 0
  Valoare măsurată max. [µg/m³] | ozon (O3) [µg/m³] (text) 1.996 (la 20°C și 1.013 hPa)
  Precizie [µg/m³] | ozon (O3) [µg/m³] <200 µg/m³: ±40 µg/m³, sau ±10% din valoarea măsurată actuală
Temperatura aerului [°C]
  Domeniu de măsurare min. | Temperatura aerului [°C] 0
  Domeniu de măsurare max. | Temperatura aerului [°C] 50
  Rezoluţie [°C] 0,1
  Precizie ± | Temperatura aerului [°C] 0,6
Temperatura aerului [°F]
  Domeniu de măsurare min. | Temperatura aerului [°F] 32
  Domeniu de măsurare max. | Temperatura aerului [°F] 122
  Rezoluţie [°F] 0,1
  Precizie ± | Temperatura aerului [°F] 1,2
umiditate relativă a aerului (%)
  Domeniu de măsurare min. | umiditate relativă a aerului [%] 0
  Domeniu de măsurare max. | umiditate relativă a aerului [% umid. rel.] 99,9
  Rezoluţie | umiditate relativă a aerului [%] 0,1
  Precizie 0 % - 10 % [%] 5
  Precizie 10 % - 70 % [%] 3
  Precizie 70 % - 99,9 % [%] 5
Afişaj
  LCD
  monocrom
Unitatea de comandă a aparatului
  Butoane de comandă
Varianta carcasei
  Plastic
Alimentare cu energie
  intern (baterie) - 4 x AAA 1.5V
Furnitura standard
Furnitura standard
  Aparat de măsură
  Baterie(i)
  Manual de utilizare
  Certificat de calibrare
  Geantă de transport
mărimi măsurabile şi funcţii
sistem senzorial intern
  Ozon (O3) [ppm]
  Temperatura aerului [°C]
  Temperatura aerului [°F]
  umiditate relativă a aerului [%]
Funcţii şi dotări
  Afişare valoare maximă
  Afişare valoare minimă
  Valoare medie ponderată (8h)
  Valoare limită pe termen scurt (15 min)
  Indicator punct de rouă
  Indicator de temperatură la senzorul cu bulb umed
  Funcţie de menţinere a valorii măsurate
  Iluminare afişaj
  Funcţie de alarmă
  Circuit automat de oprire
  Comutare °C/°F
  Suport stativ

 echipare de serie

 disponibil opţional

 indisponibil

Accesorii

Loading...

Produse alternative

Loading...

Descărcări

Loading...