Acestea sunt informațiile generale ale furnizorului și indicațiile referitoare la starea contractului și condițiile generale de afaceri TROTEC® GmbH în interes comercial sau în cadrul unei activități comerciale individuale.


Încheierea contractului cu TROTEC® pentru achiziții regulate.

TROTEC® oferă ca furnizor în această ofertă de magazin de internet articolele introduse ca ofertă pentru cei care sunt interesați de achiziție pentru încheierea contractului articolelor/serviciilor oferite. Cumpărătorul are posibilitatea de a introduce în coșul virtual de cumpărături articolul dorit printr-un clic pe butonul corespunzător. Articolele din coșul virtual pot fi vizualizate oricând făcând clic pe simbolul coșului de cumpărături. În fereastra coșului de cumpărături, puteți vizualiza articolele, puteți modifica cantitatea sau le puteți șterge. Următorii pași ai procesului de finalizare al comenzii sunt realizați de către sistem cu ajutorul unor indicații. Înainte de finalizarea comenzii există posibiltiatea de a modifica conținutul comenzii, de a corecta datele sau de a le șterge. Pentru acest lucru folosiți instrucțiunile de modificare sau ”butonul înapoi” al browser-ului. După ultimul pas al proceuslui de cumpărare, apăsarea pe butonul de comandă, confirmați declarația de consimțământ, de achiziționare a articolelor/serviciilor la prețul menționat. În acest fel declarația de consimțământ este obligatorie și irevocabilă. Confirmarea declarației de consimțământ are loc prin apăsarea butonului ”trimitere comandă” la finalizarea procesului de comandă. Confirmarea de primire a comenzii dvs. are loc împreună cu preluarea comenzii de către TROTEC® imediat după expedierea sub formă de text a unui email automat. Prin această confirmare contractul de cumpărare a intrat în vigoare. 

Conținutul contractului și salvarea

Conținutul contractului este salvat și este atașat în formă scrisă în confirmarea comenzii pe email pe lângă toate datele relevante cum ar fi denumirea articolului, conținuturile comenzii precum și regulile generale de afaceri. Condițiile contractuale pot fi consultate pe următorul link: https://ro.trotec.com/shop/condi-ii-generale-de-afaceri-pentru-clien-ii-comerciali . Conținutul comenzii poate fi vizualizat și interogat în zona „autentificare client” în măsura în care a avut loc înregistrarea clientului.
Fiecare parte a ofertei de la TROTEC® poate fi imprimată prin funcția de imprimare a browserului sau de la butonul existent „imprimare pagină“.

Limbi

Puteți selecta în magazin diferite limbi; limbile contractuale sunt: germana, engleza, finlandeză franceza, italiană poloneza, română, suedeză, spaniolă și turca. Pentru relațiile contractuale și încheierea contractului este valabilă limba germană.

Condiții generale de afaceri TROTEC® GmbH

1. Valabilitatea condițiilor

TROTEC® GmbH (denumită în continuare TROTEC®) prestează toate serviciile și expedierile pe baza acestor condiții de afaceri. Condițiile de afaceri care deviază de la partenerii contractuali nu sunt parte contractuală în măsura în care acest lucru este menționat în scris de către TROTEC® iși este introdus în contract și acestea sunt valabile doar pentru contractul respectiv.

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului și volumul livrării/serviciilor contractului de cumpărare reiese din descrierea articolului pe care o puteți vizualiza în momentul achiziției ofertei actuale TROTEC® . Asigurările sunt valabile doar dacă acestea se regăsesc în descrierea articolului sau sunt furnizate de TROTEC®  în formă scrisă.

3. Condiții de plată / contrapretenții

Plata are loc în mod variabil și confortabil prin intermediul cardului de credit, prin achiziția express Paypal, prin poștă, prin plata în avans sau prin intermediul facturii (doar pentru instituții publice).

 1. În cazul selectării plății prin card de credit, suma de plată este încasată de TROTEC® prin intermediul companiei cardului de credit la finalizarea comenzii. După primirea plății la TROTEC® se expediază marfa comandată. Sunt valabile condițiile generale de afaceri ale băncii/companiei care a emis cardul de credit. Realizarea plății se face prin Saferpay, un sistem de plată cu cardul de credit verificat, pentru care se realizează o verificare a valabilității în cadrul procesului de plată. TROTEC® nu salvează datele de pe cardul de credit. Pentru acest lucru citiți și declarația de protecție a datelor.
 2. În cazul plății prin PayPal© , sistemul prelucrează plata conform condițiilor PayPal© . Mai multe detalii le puteți afla aici: PayPal© sau în Info-Center.
 3. În cazul în care se alege plata prin poștă, suma de plată datorată către TROTEC® se calculează împreună cu taxele poștale pentru expediere direct la livrare de către compania care livrează. Costurile suplimentare care pot apărea sunt menționate în ofertă. Datele necesare sunt transmise companiei de transport. Pentru acest lucru citiți și declarația de protecție a datelor.
 4. În măsura în care expedierea coletului nu este preluată, cumpărătorul trebuie să restituie costurile de preluare și transport plus suma paușală de prelucrare în valoare de 30,00 €; dovada unei daune mai ridicate sau a unei daune mai redus rămâne parte a contractului.
 5. În cazul plății în avans, TROTEC® confirmă comanda în formă text și primește suma de plată prin factură. Aceasta trebuie plătită imediat. După primirea plății se expediază marfa comandată/se prestează serviciul. În plus sunteți informat că poate exista o amânare de 30 de zile de la primirea plății facturii conform reglementărilor legale.
 6. În cazul în care s-a selectat plata prin factură (doar pentru instituțiile publice), expedierea mărfurilor are loc imediat după comandă. Factura este imediat prevăzută pentru plată. Partenerii cad de comun acord că plata trebuie realizată în termen de cinci zile lucrătoare după primirea facturii. Se subliniază faptul că indiferent de înștiințare intră în vigoare o amânare de 30 de zile după primirea facturii în mod automat (art. 286 alin. (2) BGB),sub rezerva dispozițiilor din clauza 3. Se subliniază faptul că destinatarul facturii va fi în urmă cu plata facturii în conformitate cu art. 286 BGB dacă plata nu este validată în termen de 30 de zile după expirarea termenului.
 1. În măsura în care TROTEC® după încheierea contractului apar condiții care influențează respectarea condițiilor contractuale ale cumpărătorului, condițiile de plată, TROTEC®  are dreptul de a refuza comanda până la primirea unei asigurări (garanție) sau îndeplinirea (plata); TROTEC® va acorda un termen adecvat pentru acest aspect.
 2. Factura cumpărătorului față de TROTEC® este permisă doar cu o contrapretenție irevocabilă și stabilită prin lege. Punerea în aplicare a dreptului de gaj este permisă în măsura în care contrapretenția se referă la aceeași relație contractuală.

4. Livrare

 1. Dacă livrarea nu este posibilă datorită unei livrări lipsă TROTEC® a dreptul de a refuza contractul. TROTEC® va informa imediat cumpărătorul cu privire la indisponibilitate și contraserviciile furnizate.
 2. Livrarea are loc în termen de 1 până al 3 zile lucrătoare în interiorul UE. În afara UE, durata de livrare este între 3 și 5 zile lucrătoare. Aceste date ale furnizorului se referă la perioada după intrarea comenzii la confirmarea plății. Datele referitoare la disponibilitate se referă la stocurile din depozitul central și la expedierea confirmării plății. Perioada de livrare a comenzii este în funcție de tipul de plată selectat (prin Paypal® osau card de credit) și de disponibilitate. Pentru acest lucru citiți și afișarea statusului de livrare.
 3. Dacă obiectul sau volumul serviciului sunt modificate la solicitarea cumpărătorului după preluarea ofertei (de către TROTEC®) atunci acesta stabilește un nou termen de livrare și pentru partea nemodificată a comenzii.
 4. Cumpărătorul poate solicita două săptămâni cupă depășirea termenuliu de livrare sau un termen de livrare TROTEC® în termenul de livrare adecvat, de cel puțin 10 zile pentru îndeplinirea contractului. Acest lucru nu este valabil dacă cumpărătorul nu a efectuat contractul sau l-a refuzat de către TROTEC® . Dacă TROTEC®  nu prestează serviciul până la expirarea termenului stabilit, cumpărătorul se poate retrage din contract. Acest lucru nu este valabil dacă depășirea termenului este cauzată de forța majoră sau de alte evenimente nepredictibile, cum ar fi revoltă, defecțiuni, grevă, blocaje,dacă acestea apar în cazul furnizorilor TROTEC® sau ai subfurnizorilor. TROTEC®® își rezervă dreptul la abateri comerciale în măsura în care obiectul serviciului nu este modificat și acesta este rezonabil pentru cumpărător.
 5. Prezentarea colorată de pe ecran poate devia puțin de la culoarea reală.

5. Transferul riscului

 1. Riscul de pierdere sau deteriorare a bunurilor este transferat cumpărătorului la livrare sau la intrarea în incapacitate de plată a acceptării, în cazul unei achiziții livrate, riscul este transferat persoanei care efectuează transportul. În cazul în care expedierea nu este posibilă din parte TROTEC® sau nu este realizată din cauza lipsei de cooperare din partea cumpărătorului, riscul este transferat cumpărătorului în momentul notificării pregătirii pentru expediere.
 2. TROTEC® își rezervă dreptul de a expedia mărfurile printr-o altă modalitate decât ruta de transport specificată; chiar și în cazul unor alte instrucțiuni solicitate cumpărător, în cazul în care acest lucru nu reprezintă un risc mai mare de deteriorare sau distrugere. Răspunderea conform art. 447 II BGB este limitată la neglijența gravă și intenție.
 3. Daunele care au fost deja prezente în descrierea articolului la încheierea contractului nu pot fi recunoscute ca daune de transport.

6. Preluarea și compensarea daunelor

Cumpărătorul trebuie să verifice bunurile livrate imediat după primirea acestora pentru orice daune rezultate în urma transportului și să notifice imediat în formă scrisă TROTEC® cu privire la orice daune. În măsura în care există daune în urma transportului, TROTEC®  va cesiona cumpărătorului drepturile legale, sau le va revendica în nume propriu; pentru acesta din urmă, cumpărătorul se obligă să autorizeze TROTEC® să colecteze date în măsura necesară.

 1. În cazul în care cumpărătorul nu acceptă acest lucru, va suporta orice risc de pierdere sau deteriorare, cu excepția cazului în care TROTEC® este acuzat de neglijență gravă sau de abatere. TROTEC® în acest caz, este autorizat să refuze trimiterea din nou a mărfurilor și poate solicita cumpărătorului să plătească în avans costurile de transport noi care pot apărea, într-un interval de timp rezonabil.
 2. În cazul în care cumpărătorul nu își respectă obligația în termenul specificat la litera b de mai sus de a încasa sau de a achita costurile de transport, TROTEC® are dreptul de a se retrage din contract și de a cere despăgubiri.
 3. În măsura în care TROTEC® are dreptul de a ieși din contract, TROTEC® are dreptul de a solicita compensații. Aceasta reprezintă 305 din valoarea netă a mărfii, inclusiv costuri de transport și depozitare. Dreptul de revendica un prejudiciu mai mare rămâne neatins. Este la latitudinea cumpărătorului, de a dovedi existența unor daune mai mici.

7. Garanția

 1. Marfă nouă
  Pentru comanda lucrurilor nou fabricate sunt valabile următoarele dispoziții.
  1. Perioada de garanție este un an și începe cu livrarea/ridicarea mărfii. Marfa trebuie verificat neapărat la livrare/ridicare cu privire la daunele existente. Defectele evidente trebuie raportate la TROTEC® în formă scrisă, în termen de două zile lucrătoare de la livrarea/colectarea sau primirea mărfurilor. Defectele care nu sunt evidente trebuie raportate la TROTEC® în formă de text în termen de trei zile lucrătoare de la apariția defectului.
  2. În cazul în care achiziția este o achiziție comercială bilaterală, se convine ca obligația de a notifica defectele în conformitate cu art. 377 HGB să fie îndeplinită dacă notificarea defectelor este primită de TROTEC® sub formă de text în termen de două zile lucrătoare de la primirea bunurilor sau de la descoperirea defectului.
  3. Dacă există un defect sau apare în perioada de garanție, TROTEC®  are dreptul să remedieze acest defect prin livrare, să îl înlocuiască sau sau să îl rectifice ulterior. Dacă defectul este remediat de două ori și produsul nu este fără defecte, cumpărătorul păstrează drepturile legale de garanție.
  4. Dacă nu sunt respectate indicațiile companiei și de întreținere ale producătorului sau ale TROTEC® , se preiau modificări asupra produselor, se schimbă piesele sau se folosesc consumabile care nu corespund specificațiilor originale, atunci garanția nu mai este valabilă.
  5. Echipamentele și accesoriile supuse uzurii naturale sunt excluse din garanție.
  6. Articolele rămase și mărfurile deteriorate în timpul transportului reprezintă marfă nouă, dacă nu sunt marcate în mod explicit la aparat uzat.
  7. Serviciile de garanție individuale ale producătorului sau ale TROTEC® rămân neatinse de dispozițiile existente.
  8. Pentru software, în măsura în care este obiectul volumului de servicii, este valabil punctul 11
 2. Marfă uzată
  Pentru comanda lucrurilor uzate sunt valabile următoarele dispoziții.
  1. Articolele uzate, inclusiv cele oferite în comanda de achiziție, și echipamentele demonstrative sunt vândute cu excepția oricărei garanții.
  2. Declarațiile exprese de garanție, asigurările sau serviciile de garanție din descrierea articolului rămâne neatinse.
  3. Pentru software, în măsura în care este obiectul volumului de servicii, este valabil punctul 11

8. Răspundere

Drepturile la despăgubire din orice motiv legal, cum ar fi neîndeplinirea obligațiilor legale secundare sau contractuale, datoriile rezultate în urma contractului, din contracte cu eficacitatea protecției pentru terți și din fapte ilicite, sunt excluse de TROTEC®, precum și de reprezentanții legali, în măsura în care daunele nu sunt cu intenție sau neglijență gravă. Acest lucru nu este valabil pentru drepturile la despăgubire din garanția calității pe care cumpărătorul trebuie să o asigure împotriva riscului de daune consecvențiale.

TROTEC® își asumă în plus răspunderea

 1. pentru suma daune în cazul unei culpe grave față de reprezentantul legal și față de ajutorul legal, dar nu și în cazul neglijenței grave cauzate de personalul auxiliar;
 2. în plus în cazul încălcării obligațiilor principale și în cazul personalului auxiliar.
 3. Răspundere este limitată la valoarea predictibilă a daunei.

9. Scutirea

Răspunderea existentă referitoare la garanție și la asigurare conform punctelor 7 și 8 nu este valabilă pentru daunele legate de punerea în pericol a vieții, corpului și sănătății care au rezultat și încălcarea neglijentă a obligațiilor de către TROTEC® sau a unei încălcări neglijente a obligației a unui reprezentant legal sau de către un personal auxiliar TROTEC®.

10. Protecția datelor/informații

Vă rugăm să citiți declarația de confidențialitate din meniul principal al declarației de confidențialitate.

11. Caracteristicile componentelor sistemului software / livrări software

În măsura în care software-ul este pentru funcționarea și/sau utilizarea obiectului sau a serviciului parțial, sunt valabile condițiile speciale.

 1. Software-ul poate fi folosit și utilizat doar pentru uz corespunzător. Orice multiplicare este interzisă cu excepția faptului în care acel software - producătorul a menționat acest lucru în mod expres. Sunt valabile în acest caz condițiile de licență ale producătorului.
 2. În acest caz, drepturile de protecție care reies din legile privind dreptul de autor europene și internaționale, alte legi referitoare la protecția mărcii și a drepturilor comerciale trebuie respectate.
 3. TROTEC® asigură funcționalitatea componentelor software-ului doar în cadrul datelor producătorului.
 4. Sunt valabile condițiile generale de afaceri ale producătorului de software, care sunt implicați în acest caz ca parte contractuală.

12. Bonusuri / magazine conexe

În măsura în care pentru articolele individuale sunt incluse bonusuri gratuite, acestea nu sunt legate de magazinul principal și nu pot fi contestate. Dreptul la bonusuri expiră o dată cu expirarea termenului de revocare pentru articolele principale.

 1. Dacă se revocă tranzacția principală atunci se restituie și bonusul care reprezintă parte componentă a tranzacției principale și este proprietatea TROTEC®.

13. Caracteristici ale articolelor în comerțul exterior

Anumite articole sunt prevăzute doar pentru piața europeană internă și se supun interdicțiilor de export în țările terțe. În măsura în care vânzarea unui articol este interzisă de prevederile legale, TROTEC® își rezervă dreptul de a se retrage din contract pentru un motiv important și va informa imediat partenerul contractual și va rambursa fără întârziere orice sume plătite.

14. Locul îndeplinirii, instanța juridică, drept aplicabil

Locul îndeplinirii și instanța juridică este Heinsberg pentru ambele părți 52525, acest lucru este valabil și pentru schimbare și pentru creanțele cu cec.

 1. Pentru toate relațiile contractuale dintre părți se aplică în mod exclusiv dreptul Republicii Federale Germania cu excepția dreptului de achiziție NU, dacă cumpărătorul are domiciliul sau staționează în străinătate sau nu poate fi contactat. Același lucru este valabil dacă cumpărătorul are domiciliul în străinătate sau nu poate fi contactat.

Date despre vânzător:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Telefax: +49 2452 962-92450
E-Mail: online-ro@trotec.com

Judecătoria de înregistrare a companiei: Judecătoria Aachen - HRB 13453
reprezentat de directorii generali: Joachim Ludwig, Sascha Linden

Informații referitoare la soluționarea disputelor online:

Comisia europeană are o platformă de internet pentru stabilirea online a litigiilor (așa-numita „platformă OS“). Platforma OS are ca scop rezoltarea litigiilor în afara tribunalului care se referă la obligațiile contractuale care reies din contractele online. Puteți contacta platforma OS pe următorul link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

TROTEC GmbH nu participă la procedura de arbitrare.