Vaporizatorul rece al unui uscător prin refrigerare cu compresor
Home Comfort

Doriţi să ne puneţi o întrebare?

Noi vă oferim cu plăcere informaţii suplimentare.

Utilizatori finali: +49 2452 962 797
E-mail: info@trotec.com
  1. Produse și servicii
  2. Maşini - HomeComfort
  3. Dezumidificare
  4. Cunoştinţe practice privind dezumidificatoarele de aer
  5. Procedee de dezumidificare a aerului în ansamblu
  6. Uscător prin condensare cu compresor

Uscător prin condensare cu compresor

Diferenţe tehnice şi modul de funcţionare al uscătoarelor prin refrigerare cu compresor

Deoarece majoritatea aplicaţiilor de dezumidificare a aerului din mediul casnic au loc în limitele de temperatură de la 15 la 25 °C, acest tip constructiv se numără printre cele mai utilizate dezumidificatoare de aer din domeniul privat şi comercial, datorită preţului, performanţei, randamentului şi eficienţei energetice excepţionale.

Uscătoarele prin condensare cu compresor funcţionează pe baza principiului frigiderului. În interiorul acestora funcţionează o instalaţie cu agent frigorific, care transportă agentul frigorific prin două schimbătoare de căldură – condensatorul şi vaporizatorul.

Şocul termic brusc face totul posibil

Prin intermediul compresorului şi al ventilului de expansiune, agentul frigorific este expus în acest circuit închis unor presiuni alternante, astfel că gazul se încălzeşte la compresiune pe partea condensatorului şi se răceşte la detensionare pe partea vaporizatorului mult sub temperatura încăperii.

La vaporizator are loc practic o reducere bruscă a temperaturii – aerul este răcit abrupt sub punctul de rouă, motiv pentru care umiditatea din aer condensează, după care picură în rezervorul de colectare. Aerul rece, uscat, este transportat prin condensatorul fierbinte, preia căldura acestuia şi este apoi evacuat ca aer cald uscat în încăpere, unde se îmbogăţeşte din nou cu umiditate.

Perioada glacială nu are nicio şansă

În funcţie de temperatura ambiantă şi umiditatea aerului, vaporizatorul se poate răci foarte mult, iar pe suprafaţa sa se poate forma gheaţă, la temperaturi ale încăperii mai mici de 15 °C.

Formarea excesivă a gheţii „înfundă“ în mod oarecare lamelele (colmatare cu gheaţă) şi reduce astfel capacitatea de dezumidificare a aparatului.

De aceea, toate dezumidificatoarele de aer cu compresor dispun de dispozitive pentru dezgheţarea regulată a vaporizatorului – fie cu aer recirculat sau gaz fierbinte, în modul descris în secţiunea următoare „tipuri de dejivrare“.

Dacă procesul de dejivrare cu aer recirculat sau gaz fierbinte nu ar avea loc, vaporizatorul (partea rece) ar îngheţa complet în timp, până când un adevărat „perete de gheaţă“ ar împiedica complet circularea aerului.

Principiul de funcţionare al unui uscător prin refrigerare cu compresor
Un uscător cu refrigerare şi uscător desfăcut în scop de service prezintă în partea de sus schimbătorul de căldură integrat cu vaporizator în partea din faţă(1), pe a cărui suprafaţă rece condensează aerul, şi jgheabul aflat dedesubt (2) pentru scurgerea condensului colectat în rezervorul de colectare a apei. În partea de jos a aparatului este montat compresorul (3) care comprimă agentul frigorific.
Uscător cu refrigerare şi compresor desfăcut
Vedere asupra schimbătorului de căldură şi a tăvii de colectare a condensului

Modurile de refrigerare ale uscătoarelor prin refrigerare cu compresor:

Dejivrarea cu recircularea aerului

În cazul acestei proceduri, dejivrarea se realizează de obicei electronic, comandat în funcţie de timp sau senzorial, printr-un regim de recirculare a aerului, fiind numită adeseori, din acest motiv, dejivrare electronică sau electrică:

În cazul formării unei cantităţi apreciabile de gheaţă pe vaporizator, compresorul se opreşte şi iniţiază modul de dejivrare, în timp ce suflanta continuă de obicei să funcţioneze şi să circule căldura în jurul vaporizatorului, pentru a-l dezgheţa.

Acest procedeu este consacrat şi funcţionează bine, de regulă, în spaţii încălzite la temperaturi de peste cca. 15 °C.

Dacă se utilizează însă un astfel de uscător în spaţii mai reci - sub 15°C, temperatura superficială a vaporizatorului va fi mai mică de 0 °C, ceea ce conduce la o formare mai puternică de gheaţă pe suprafaţa sa, care trebuie apoi topită, practic în permanenţă, din cauza duratei prelungite a dejivrării.

Nu este deci posibilă utilizarea regulată a dezumidificatoarelor de aer cu aer recirculat în astfel de medii reci, pentru că aparatul va fi ocupat aproape permanent cu dejivrarea sa proprie!

Din acest motiv, uscătoarele cu refrigerare cu dejivrare prin recircularea aerului se pretează aproape întotdeauna din punct de vedere economic pentru toate condiţiile de exploatare cu temperaturi moderate a aerului, peste 15 °C, în spaţii încălzite.

Dejivrare cu gaz fierbinte

Dezumidificatoarele de aer ce pot fi utilizate şi în încăperi mai reci sunt echipate, spre deosebire de aparatele cu dejivrare prin recircularea aerului, cu un sistem de dejivrare cu gaz fierbinte cu bypass.

În acest caz, gazul fierbinte al circuitului frigorific din circuitul comprimat este utilizat pentru dejivrarea rapidă şi eficientă. Odată cu începerea formării gheţii se deschide în mod automat o supapă electromagnetică specială, care dirijează acum gazul fierbinte din compresor direct la vaporizator, prin bypass, în loc să îl trimită la condensator şi se închide apoi la loc, după dejivrarea acestuia, pentru reluarea circuitului frigorific obişnuit necesar regimului de uscare.

Spre deosebire de dezgheţarea aerului recirculat, sistemul automat de dejivrare cu gaz fierbinte permite faze de dejivrare dramatic mai scurte, de doar câteva minute, ceea ce reprezintă o condiţie obligatorie pentru dezumidificarea eficientă a aerului în domenii de temperaturi scăzute, cum ar fi cele din spaţiile neîncălzite. La urma urmei, dezumidificarea efectivă a aerului are loc exclusiv în afara fazelor de dejivrare ale aparatelor de uscare!

Pentru dezumidificarea spaţiilor neîncălzite cu temperaturi mai mici de 15 °C, dezumidificatoarele de aer cu sistem automat cu gaz fierbinte se pretează întotdeauna mai bine decât aparatele cu recircularea aerului, la aceeaşi performanţă a compresorului, şi pot fi utilizate mai eficient.

La temperaturi ambiante mai mari de 15 °C, performanţa dezumidificatoarelor cu gaz fierbinte şi sistem de dejivrare automată se apropie din ce în ce mai mult, până când, la peste 18 °C, este în principiu identică.

Concluzie: Uscătoarele cu refrigerare cu dejivrare cu gaz fierbinte sunt aparate multifuncţionale utilizabile flexibil, deoarece sistemul lor de dejivrare permite utilizarea în plaja de temperatură între 5 °C şi 35 °C. Astfel, aceste aparate pot fi utilizate variabil în încăperi calde şi reci - atât vara cât şi iarna. Aparatele cu dejivrare prin recirculare aerului pot fi utilizate eficient din punct de vedere economic şi energetic numai la temperaturi ambiante între 15 °C şi 35 °C, datorită procedeului utilizat.