Nu se pretează ca înlocuitor permanent pentru dezumidificatoare de aer: Granule
Home Comfort

Doriţi să ne puneţi o întrebare?

Noi vă oferim cu plăcere informaţii suplimentare.

Utilizatori finali: +49 2452 962 797
E-mail: info@trotec.com
  1. Produse și servicii
  2. Maşini - HomeComfort
  3. Dezumidificare
  4. Cunoştinţe practice privind dezumidificatoarele de aer
  5. Procedee de dezumidificare a aerului în ansamblu

Procedee de dezumidificare a aerului

Două tehnologii, un singur scop: reducerea controlată a umidităţii prea ridicate a aerului

Înainte de a vă explica detaliat cele două procedee cu privire la dezumidificarea aerului, trebuie să eliminăm un mit:

Încălzirea încălzeşte, nu usucă

Încălzirea nu face în mod cert parte din procedeele de dezumidificare a aerului! Aerul mai cald poate prelua mai multă apă decât cel rece. Astfel, prin creşterea temperaturii încăperii, ar scade în primă fază, într-adevăr, umiditatea relativă a acestui aer cald, la acelaşi conţinut de apă.

Dar cu cât aerul devine mai cald, cu atât mai mult este înconjurat de suprafeţe mai reci, pe care condensează umiditatea. Pentru că, doar prin încălzirea în sine a aerului, nu dispare umiditate – conţinutul de apă din aer rămâne acelaşi.

Pentru a putea deci extrage eficient şi continuu umiditatea din aerul ambiant, se pretează ca soluţie tehnică doar dezumidificarea aerului prin condensare sau adsorbţie.

Condensare versus adsorbţie

Toate aparatele disponibile pe piaţă, oferite ca şi uscătoare prin refrigerare, uscătoare prin condensare, dezumidificatoare de aer prin condensare sau chiar şi dezumidificatoare Peltier, se bazează pe principiul condensării.

Opuse sunt tehnologiile de uscare prin adsorbţie. Printre acestea se numără în continuare granulele ridicate în slăvi, însă dezumidificarea cu adevărat sesizabilă, permanentă a aerului se obţine cu acest procedeu numai cu aparatele electrice cu generare de aer cad, cunoscute ca şi dezumidificatoare de aer prin adsorbţie.

Totul este o problemă de tehnologie

Chiar dacă unele denumiri de pe piaţă variază în acest caz, este vorba de regulă întotdeauna de una din cele două grupe de aparate, a cărui nume oferă deja explicaţii referitoare la tehnologia de dezumidificare a aerului utilizată.

Exceptând granulele, procedeul este identic la toate aparatele acţionate electric, acestea aspirând întâi aerul ambiant ce urmează să fie dezumidificat, prin intermediul unui ventilator, pentru a extrage apoi umiditatea în aparat, iar aerul uscat este eliberat înapoi în încăpere, permiţând amestecarea continuă a acestuia cu aerul umed, până la atingerea nivelului dorit al umidităţii.

Procedeele de dezumidificare, domeniile şi limitele de utilizare ale ambelor grupe de aparate se diferenţiază însă semnificativ:

Dacă umiditatea aerului este prea mare, încălzirea costisitoare nu ajută: aerul se încălzeşte, însă rămâne umed.
Încălzirea încălzeşte, nu usucă
Simpla ventilare nu reprezintă nici ea o soluţie pentru dezumidificarea aerului, deoarece în acest mod nu este posibilă extragerea pe termen lung a umidităţii din aerul încăperii.
Nici ventilarea simplă nu ajută, decât în anumite cazuri
Pungile cu desicanţi se utilizează preponderent ca protecţie împotriva avariilor apărute în urma umidităţii, în timpul transportului, de ex. pentru încălţăminte, articole electronice, geamantane, genţi sau medicamente.
Pungi cu desicanţi ca protecţie contra umidităţii la transport

Condens

În modul descris deja în capitolul 1 şi reprezentat în curba de saturaţie, capacitatea de înmagazinare a apei în aer depinde în mod exclusiv de temperatura aerului. Cu cât temperatura este mai redusă, cu atât aerul poate înmagazina o cantitate mai mică de apă.

Ce se întâmplă însă, atunci când aerul saturat cu apă se răceşte brusc, atunci când de exemplu se loveşte de o suprafaţă mai rece?

În acest caz este depăşită limita de saturaţie de 100 % umiditate relativă a aerului, aerul nu mai poate transporta umiditatea excesivă, care, ca urmare, condensează pe suprafaţa mai rece.

Şi aerul trebuie să descarce

Deoarece vaporii de apă condensează la această temperatură limită, ea este denumită punct de rouă. Acest fenomen vă este cu siguranţă cunoscut de la sticlele reci din zilele de vară, pe care se formează condens, sau de geamurile cu condens din zilele de iarnă precum şi a oglinzilor din baie în timpul duşurilor. Şi roua de dimineaţă este un exemplu vizibil pentru aerul rece saturat.

Deci, atunci când aerul se răceşte, nu mai poate înmagazina aşa mulţi vapori de apă, iar umiditatea excedentară condensează pe suprafeţele mai reci.

Pe baza aceluiaşi principiu al fizicii funcţionează uscătoarele prin condensare, numite şi uscătoare prin refrigerare, aerul care curge prin acestea se răceşte sub punctul de rouă iar umiditatea din acesta se depune prin condensare pe o suprafaţă rece.

Oferta de uscătoare prin refrigerare se întinde de la uscătoare prin condensare, performante cu compresor – aşa numite uscătoare prin refrigerare cu uscător – până la dezumidificatoarele extrem de compacte de aer Peltier cu necesar de energie redus, însă cu randament sensibil mai mic şi bilanţ energetic mai slab.

Adsorbţie

În timp ce uscătoarele prin condensare dezumidifică bazat pe punctul de rouă, dezumidificatoarele de aer prin adsorbţie utilizează principiul sorbţiei. În acest scop se utilizează diferenţa de presiune a aburului dintre aerul umed şi un desicant higroscopic, pentru a extrage apa din aer.

Şi granulele de dezumidificare fac parte din această categorie, cu toate că ele pot fi utilizate, în cel mai bun caz, pentru menţinerea uscată a unor incinte de dimensiuni reduse, din recipiente închise.

Granulele – nu se pretează ca soluţie permanentă

Scopul iniţial şi principal de utilizare al acestor pungi este protecţia mărfurilor sensibile din punct de vedere umiditate în timpul transportului şi depozitării. Fiecare cunoaştem micile punguţe incluse în pachetele cu genţi, articole electronice, medicamente sau îmbrăcăminte.

Granulele nu sunt o alternativă reală la dezumidificatoarele de aer. În plus, ele reprezintă o soluţie de unică folosinţă, care necesită completare continuă, prin adăugarea unor pungi proaspete cu granule în recipiente, deoarece granulele nu se regenerează. Asemănător unui burete, desicantul absoarbe permanent apa din aer şi trebuie înlocuit, deîndată ce este saturat – pe termen lung este un procedeu extrem de scump.

Altfel se întâmplă în cazul aparatelor electrice cu generare de aer cald. În acesta se află un tambur de uscare, umplut cu materiale puternic higroscopice, precum silicagel sau clorură de litiu, care extrag moleculele de apă din aerul aspirat şi care curge prin tamburul de uscare.

Pentru a permite tamburului de uscare să preia continuu umiditate, aceasta trebuie evacuată în alt loc, ceea ce este realizat prin regenerarea cu aer cald: Printr-o zonă de regenerare a tamburului de uscare curge aer fierbinte, care evacuează vaporii de apă prinşi anterior în silicagel, prin intermediul energiei termice.


Următoarele capitole cu privire la condensare:

Capitolul 2.1: Uscător prin condensare cu compresor
Capitolul 2.2: Uscător prin condensare cu tehnologie Peltier


Următoarele capitole cu privire la adsorbţie:

Capitolul 2.3: Dezumidificator de aer prin adsorbţie

Oglindă aburită după duş
Rouă datorită ceţii
Formarea condensului pe sticle reci, vara
Indiferent dacă este vorba despre un duş fierbinte, roua dimineţii sau băuturi fierbinţi, condensul apare peste tot în cotidian. Aerul umed întâlneşte un mediu sau o suprafaţă mai rece şi condensează – principiul de funcţionare al uscătoarelor cu refrigerare.

Graficul prezintă limitele de utilizare ale uscătoarelor cu refrigerare şi dezumidificatoarelor de aer prin adsorbţie. În cazul uscătoarelor cu refrigerare, modelele cu dejivrare cu recircularea aerului – spre deosebire de dezumidificatoarele cu uscare cu gaze fierbinţi – pot fi utilizate numai în domenii de temperatură mai mari de 15 °C.
Limite de utilizare ale procedeelor de dezumidificare în funcţie de climatul incintei
Şi nisipul igienic pentru pisici funcţionează pe baza principiului adsorbţiei. Materialul extrem de higroscopic absoarbe orice fel de umiditate şi trebuie înlocuit regulat.
Şi nisipul igienic pentru pisici funcţionează pe baza principiului adsorbţiei.

Tehnologia dezumidificatoarelor de aer – cunoştinţe practice de la Trotec

Cunoştinţe practice dezumidificatoare de aer – toate capitolele în ansamblu

Capitolul 1: Cunoştinţe de bază umiditatea aerului – totul este absolut relativ
Capitolul 2: Prezentare generală a procedeelor de dezumidificare a aerului – condensare şi adsorbţie
Capitolul 2.1: Uscător prin condensare cu compresor
Capitolul 2.2: Uscător prin condensare cu tehnologie Peltier
Capitolul 2.3: Dezumidificator de aer prin adsorbţie
Capitolul 3: Care procedeu de dezumidificare a aerului se potriveşte cărui scop?