Curba de saturaţie a aerului
Home Comfort

Doriţi să ne puneţi o întrebare?

Noi vă oferim cu plăcere informaţii suplimentare.

Utilizatori finali: +49 2452 962 797
E-mail: info@trotec.com
  1. Produse și servicii
  2. Produse ‑ HomeComfort
  3. Dezumidificare
  4. Cunoştinţe practice privind dezumidificatoarele de aer
  5. Cunoştinţe de bază umiditatea aerului

Cunoştinţe de bază umiditatea aerului

În cazul umidităţii aerului, totul este absolut relativ

Indiferent dacă este vorba de birou, atelier sau reşedinţă – un climat optim în încăpere reprezintă condiţia esenţială pentru bunăstarea şi sănătatea locatarilor.

Nu în ultimul rând, un „climat confortabil în încăpere” sporeşte inclusiv productivitatea şi poate contribui la reducerea incidenţei îmbolnăvirilor la locul de muncă.

Doi factori sunt decisivi pentru aceste condiţii de mediu: temperatura încăperii şi umiditatea relativă a aerului.

Aşa cum este ilustrat în diagrama de confort de mai jos, ne simţim cel mai bine într-o plajă climatică de la 20 până la 22 °C cu o umiditate relativă a aerului între 40 şi 60 %. Condiţiile de mediu care nu se încadrează între aceste valori sunt percepute ca fiind deranjante de majoritatea oamenilor.

Suplimentar, datorită umidităţii prea mari a aerului, pot apare cele mai diverse probleme. Primele semnale de alarmă vizibile sunt îndeosebi prin haine jilave, miros de mucegai şi pereţi pătaţi (pete de mucegai) sau încolţirea cartofilor în pivniţe.

Ştiaţi, de exemplu, că ciuperca de mucegai se formează începând deja de la o umiditate de 70 % – iar rugina deja de la 60 %?

Fără control, umiditatea aerului poate oscila puternic în spaţiile interioare şi doar în rare cazuri poate atinge de la sine valorile optime – şi în funcţie de anotimp şi de condiţiile climatice din exterior.

Diagramă de confort
Conţinutul de vapori de apă al aerului: La o temperatură a aerului de 25 °C, un metru cub de aer poate prelua maxim 23 g de apă, asta corespunde cu 100 % umiditate a aerului. Dacă acest aer se răceşte prin contact cu suprafeţe reci la 10 °C, nu mai poate prelua decât 9,4 g. Umiditatea excedentară se condensează pe suprafeţele reci şi formează apă.
Conţinutul de vapori de apă al aerului
Tehnologia dezumidificatoarelor de aer – cunoştinţe practice de la Trotec

Cunoştinţe practice dezumidificatoare de aer – toate capitolele în ansamblu

Capitolul 1: Cunoştinţe de bază umiditatea aerului – totul este absolut relativ

Capitolul 2: Prezentare generală a procedeelor de dezumidificare a aerului – condensare şi adsorbţie

Capitolul 2.1: Uscător prin condensare cu compresor

Capitolul 2.2: Uscător prin condensare cu tehnologie Peltier

Capitolul 2.3: Dezumidificator de aer prin adsorbţie

Capitolul 3: Care procedeu de dezumidificare a aerului se potriveşte cărui scop?

Înainte de acţiune, teoria

Dacă înţelegeţi în profunzime conceptul umidităţii aerului, vă va fi uşor să menţineţi încăperile uscate în mod optim. Aerul nu poate prelua apă în cantităţi nelimitate – există o limită de saturaţ'ie, deci o cantitate maximă de vapori de apă care poate fi preluată de aer – aceasta este umiditatea absolută a aerului, indicată în grame de apă per metru cub de aer.

Pornind de la această premisă, procentul de vapori de apă care se află în realitate în aer, în comparaţie cu cantitatea de vapori de apă pe care aerul o poate prelua în mod maxim la temperatura existentă, este denumit „umiditate relativă a aerului“ (umid.rel.).

Dacă deci aerul din încăpere are de exemplu o umiditate relativă de 50%, în aer se află exact jumătate din cantitatea de apă maxim posibilă pentru temperatura actuală.

Totul este o problemă de temperatură

Capacitatea de preluare a apei de către aer depinde deci întotdeauna de temperatura actuală a aerului. Cu cât aerul este mai rece, cu atât poate înmagazina o cantitate mai mică de apă. Acest lucru este prezentat în tabelul următor, pe baza a cinci valori de temperatură.

Influenţa temperaturii încăperii asupra capacităţii de preluare a apei de către aerul ambiant

Temperatura încăperii 25 °C 20 °C 15 °C 10 °C 5 °C
Exemplul 1
Umiditate relativă a aerului constantă
Umiditatea relativă a aerului 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Conţinutul de apă al aerului 18,4 g/m³ 13,8 g/m³ 10,2 g/m³ 7,5 g/m³ 5,4 g/m³
Exemplul 2
Conţinut de apă constant
Conţinutul de apă al aerului 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³
Umiditatea relativă a aerului 23,5 % 31,3 % 42,1 % 57,5 % 80 %

În exemplul 1, umiditatea relativă a aerului este întotdeauna constant 80 %, iar conţinutul absolut de apă corespunzător din aer oscilează semnificativ, în funcţie de temperatură.

În exemplul 2, cantitatea de apă absolută din aer este întotdeauna constantă, motiv pentru care umiditatea relativă a aerului creşte odată cu scăderea temperaturii.

Trebuie să recunoaştem, este un subiect complex – şi devine şi mai complicat, dacă ţinem cont de faptul că putrezirea, coroziunea sau formarea ciupercilor este favorizată exclusiv de umiditatea relativă a aerului, niciodată de cea absolută.

Doar relativ este absolut relevant

Dacă, deci, în exemplul 2, la o temperatură ambiantă de 5 °C şi un conţinut de apă de 5,4 g/m³, umiditatea relativă a aerului de 80 % favorizează formarea mucegaiului, la care corodează şi metalele, aceeaşi cantitate de apă nu ar mai reprezenta la 25 °C temperatură ambiantă decât o umiditate relativă a aerului de 23,5 % şi astfel ar însemna un climat mult prea uscat, care irită căile respiratorii.

Ciupercile de mucegai şi rugina nu ar avea nicio şansă în acest climat, cu toate că în aer se află aceeaşi cantitate de apă de 5,4 g/m³.

Importantă este de aceea întotdeauna exclusiv reglarea controlată a umidităţii relative a aerului. Nu are niciun fel de importanţă câtă umiditate este extrasă absolut din aer, ci numai care este umiditatea relativă a aerului!

Înţelegerea în profunzime a acestor legături fizice este, de asemenea, importantă pentru aplicarea unei soluţii eficient de dezumidificare a aerului, în cazul problemei dumneavoastră.

Influenţa umidităţii relative a aerului asupra omului-organismelor biologice:

Bacterii
Virusuri
Ciuperci de mucegai
Acarieni
Infecţii ale căilor respiratorii
Alergii, astm
Coroziune
Reprezentare conform diagramei Scofield-Sterling