1. Produse și servicii
 2. Maşini - HighPerformance
 3. Uscarea straturilor izolatoare
 4. Sistem de filtrare cu mai multe trepte
 5. Verificarea datelor lanţului de filtrare

Treptele individuale ale lanţului de filtrare Trotec

La purificarea aerului de proces trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

Treapta de filtrare: Prefiltrare şi separare grosieră

Pentru protecţia filtrelor din aval şi a uscătorului de straturi izolatoare trebuie separată mai întâi apa în stare liberă din amestecul de aer-apă.

În cazul soluţiei tehnice pretenţioase de la Trotec, această separare grosieră se realizează printr-o placă deflectoare specială, la care apa se acumulează şi este dirijată în recipientul colector al separatorului de apă.

 

Treapta de filtrare: Prefiltrare şi separare fină

Pentru optimizarea capacităţii filtrului din aval şi extinderea durabilităţii agregatului de uscare a straturilor izolatoare este necesară în continuare reţinerea apei rezultate şi curăţarea particulelor fine din curentul de aer.

La separatoarele de apă Trotec, separarea fină se realizează printr-un filtru fin lavabil (separator de ceaţă din oţel), în a cărui ţesătură din sârme de oţel inox se formează un strat de separaţie la pătrunderea apei, pentru blocarea apei rezultate ulterior, care se scurge din separatorul de ceaţă înapoi în recipientul colector. Acest strat de baraj are totodată o funcţie de filtrare a prafului fin (filtru de aer umed).

Avantaj practic: După încheierea uscării, filtrul separatorului de ceaţă poate fi extras uşor şi rapid din separatorul de apă, curăţat cu un jet de apă şi apoi reutilizat.

 

Treapta de filtrare: Microfiltrare, clasa F8 conform DIN 779

După prefiltrare, aerul curăţat şi eliberat acum şi de apă este curăţat deja de particule într-o măsură în care acestea nu mai sunt vizibile pentru ochiul uman. Acum este necesară o microfiltrare a aerului de proces, din mai multe motive:

Pe de o parte pentru a garanta faptul că aerul contaminat aspirat a fost curăţat suficient, corespunzător normelor aplicabile, înainte de redirijarea acestuia în încăperi. Pe de altă parte, ca o prefiltrare strict necesară pentru aplicaţiile la care este prescrisă utilizarea unui filtru HEPA, de exemplu în cazul pericolului de expunere la spori de mucegai sau pulberi de fibre anorganice.

Microfiltrele Trotec sunt special adecvate şi aprobate pentru utilizarea turbinelor de vid cu diferenţe de presiune mai mari de 250 mbar, iar cu suprafaţa de filtrare de 0,1 m² şi debitul de aer de 60 m³ per element filtrant sunt optim adaptate la debitul maxim de aer al turbinei de vid din uscătoarele de straturi izolatoare MultiQube. Microfiltrele Trotec corespund clasei de filtrare F8 conform DIN EN 779, prescrise pentru prefiltrele destinate filtrării HEPA, şi sunt în măsură să separe din aerul de proces 99 % din totalul particulelor cu o dimensiune de până la 2 micrometri!

Verificarea datelor

Curăţarea aerului de proces la filtrarea cu subpresiune – nu doar o chestiune de tehnică…

Separatoarele de apă cu separator de ceaţă din oţel, microfiltrele şi filtrele HEPA, care sunt adecvate utilizării cu agregatele de uscare a straturilor izolatoare, sunt versiuni speciale perfect armonizate, care au fost concepute pentru diferenţe mari de presiune şi viteze înalte de curgere.

Utilizarea unor lanţuri de filtrare incorect dimensionate sau realizate din materiale de slabă calitate conduce inevitabil, pe lângă pericolul de expunere şi riscul rezultat al unor acţiuni în regres, la reducerea drastică a durabilităţii aparatelor utilizate – inclusiv până la defectarea totală.

Prin urmare, în cazul uscării industriale cu subpresiune, este prescrisă aşadar prin lege şi în mod justificat asigurarea unei purificări a aerului de proces ireproşabile din punct de vedere tehnic.

Cu toate acestea, continuă să fie introduse pe piaţă aparate la care „sistemul de filtrare” este alcătuit doar din straturi de burete uzual pentru construcţii sau straturi filtrante destinate hotelor.

Separatoarele de ceaţă cu sită de oţel sunt adeseori nimic altceva decât un strat plan amovibil fără nicio funcţie în practică.

Filtrele HEPA sub formă de filtre-casetă în ramă de lemn sunt utilizate în tehnica de ventilaţie şi, după părerea noastră, sunt mai puţin adecvate pentru reabilitarea pagubelor produse de apă.

Din contră, separatoarele de apă Trotec sunt concepute şi dimensionate de birouri de proiectare specializate în domeniu. În încheiere, împreună cu producători de top, fiecare treaptă de filtrare a fost construită special pentru capacităţile de uscare a straturi izolatoare implicate şi testată în propriile ateliere de service prin încercări practice de lungă durată.

Din acest motiv, apelând Trotec, întreprinderile specializate în uscare profită de un echipament profesional testat pe durata mai multor ani, cu cea mai bună capacitate de filtrare posibilă şi rentabilitate maximă – aparate, care şi-au dovedit eficienţa de-a lungul multor ani în cadrul a mii de proiecte şi al căror nivel tehnic este recunoscut de asigurători şi experţi din întreaga Europă.

Treapta de filtrare: Filtrare HEPA, clasa H13 conform DIN 1822-1

Scopul principal al unei filtrări HEPA – o microfiltrare preliminară prin prefiltru este aici strict necesară – constă în separarea sigură a sporilor de mucegai, bacteriilor şi celor mai mici microfibre, care sunt suspectate a fi cancerigene. Prin urmare, utilizarea unui filtru HEPA în cazul pericolului de expunere a aerului ambiant la astfel de substanţe sensibilizante este prescrisă prin lege ca măsură tehnică de protecţie.

Filtrele HEPA Trotec din clasa H13 sunt armonizate optim cu specificaţiile tehnice ale turbinelor de vid ale uscătoarelor de straturi izolatoare MultiQube, precum şi cu suprafaţa de filtrare a microfiltrului, fiind totodată aprobate de producătorii de filtre. Prin geometria îmbunătăţită a filtrului, o suprafaţă de filtrare de 3 m² şi un debit de aer de 315 m³, filtrele HEPA de la Trotec asigură o separare în proporţie de 99,97 % a tuturor particulelor în suspensie cu o dimensiune de până la 0,3 micrometri! Pentru comparaţie: Un fir de păr uman are un diametru de cca. 80 micrometri, fiind aşadar de aproximativ 800 ori mai mare!

Listă de verificări pentru identificarea sistemelor de filtrare utilizabile în practică:

 • Sistemul dispune de o filtrare în 4 trepte?
  (separare umedă, filtrare fină separator de ceaţă umed, microfiltrare clasa 8, filtrare HEPA clasa H13)
 • Sistemul dispune de un sistem de monitorizare a stării filtrului HEPA?
 • Cum este construit separatorul de ceaţă?
  Separatorul de ceaţă din oţel are o formă cubică special adaptată la volumul separatorului sau acesta este doar o saltea plată?
 • Ce microfiltru se utilizează?
  PRECAUŢIE la filtrele cu posibilitate de croire la dimensiune, procurate din magazinul cu produse pentru construcţii, destinate hotelor pentru fum, saltelelor din material spongios, filtrelor de praf etc. Acestea nu sunt clasificate nici ca microfiltre (F8) şi nici ca prefiltre pentru un filtru HEPA (H13).
 • Dimensiunea şi tipul constructiv al filtrelor HEPA sunt adecvate pentru reabilitarea pagubelor produse de apă?
  PRECAUŢIE la următoarele caracteristici: Dimensiunea aspiratorului de praf, filtru-casetă din lemn, dimensiunea şi forma unui filtru de aer auto!
 • Filtrul HEPA este instalat imediat după separatorul de apă sau unitatea de filtrare grosieră?
  PRECAUŢIE, când microfiltrele lipesc cu desăvârşire sau nu pot fi utilizate în combinaţie cu filtre HEPA pentru prefiltrare!
 • Cât de mare este raportul suprafeţelor de filtrare al microfiltrelor şi filtrelor HEPA utilizate?
  Datorită gradului ridicat de separare, la utilizarea filtrelor HEPA este strict necesar să se lucreze cu o viteză redusă de curgere. Pentru evitarea pierderilor de presiune este aşadar necesar un raport al suprafeţelor de filtrare între microfiltru şi filtrul HEPA de minimum 1:6; suprafaţa de filtrare a filtrului HEPA trebuie să fie aşadar de minimum şase ori mai mare decât suprafaţa de filtrare a microfiltrului din amonte!
 • Filtrul HEPA se află în interiorul separatorului de apă?
  PRECAUŢIE: Necesar mai mare de curăţare şi întreţinere, deoarece recipientul filtrului HEPA va fi contaminat chiar şi în lipsa filtrului HEPA!
 • Toate elementele consumabile sunt accesibile confortabil şi pot fi înlocuite individual?

Consecinţele unui sistem de filtrare neprofesional:

 • Separarea insuficientă a substanţelor periculoase poate conduce la acţiuni în regres şi la prejudicii de imagine
 • Pierderea rapidă de presiune cauzată de un filtru HEPA îmbâcsit conduce la
  • timpi de uscare semnificativ mai lungi
  • supraîncălzirea turbinelor compresoarelor
  • înlocuirea permanentă a elementelor HEPA scumpe

Folosiţi aşadar indicatorul HepaControl pentru monitorizarea stării filtrului!