DA 4 Qube

Doriţi să ne puneţi o întrebare?

Noi vă oferim cu plăcere informaţii suplimentare.

Firme de eliminare a pagubelor produse de apă şi firme de închirieri: +49 2452 962 797
Comercial: +49 2452 962 797
Industrie: +49 2452 962 797
Utilizatori finali: +49 2452 962 797
E-mail: info@trotec.com
  1. Produse și servicii
  2. Produse ‑ HighPerformance
  3. Renovare după daune provocate de apă
  4. Unitate de comandă pentru uscare DA 4 Qube
  5. Principiu de funcţionare

Unitatea DA 4 Qube reduce astfel durata uscării şi costurile cu energia

Costuri mici de energie și uscarea rapidă a tuturor straturilor izolatoare cu DA 4 Qube

Contrapresiunea mai ridicată din zonele puternic umezite ale stratului izolator conduce, în cazul unei uscări sub presiune convenţionale cu sarcină de aspirare distribuită uniform pe toate zonele de uscat, la situaţia în care zonele deja bine uscate sunt alimentate proporţional cu prea mult, iar zonele încă umede cu prea puţin aer cald, fapt care duce la timpi de uscare inutil de lungi.

Spre deosebire de aceasta, unitatea de comandă a uscării DA 4 Qube special concepută pentru uscarea cu subpresiune, cu sistemul său de comandă automată Efidry asistat de senzori, permite un management activ complet automat al încărcării aerului aspirat între diversele zone de uscat.

Unitatea DA 4 Qube poate fi utilizată, prin placa de racordare VX opţională pentru fixarea furtunurilor intermediare, inclusiv în regim solitar cu uscătoarele de straturi izolatoare din dotare.
DA4 Qube cu placă de racordare VX

Această canalizare automată a puterii de aspirare pe cea mai udă suprafaţă are ca efect o uscare şi mai uniformă şi evident mai rapidă a tuturor zonelor straturilor izolatoare – se pot obţine astfel timpi de uscare şi costuri cu energia mai reduse cu 30 până la 70 % sau se pot usca în aceeaşi unitate de timp suprafeţe cu până la 30 % mai mari!

În consecinţă, are loc inclusiv o reducere drastică a solicitării prin zgomot şi căldură a păgubiţilor precum, iar spaţiile pot fi reutilizate sensibil mai rapid.

Unitatea de comandă pentru uscare DA 4 Qube deosebit de compactă este perfect adaptată la unitatea Qube+ şi poate fi aplicată direct şi fixată ferm pe unitatea Qube+ din câteva manevre, lipsind complet fixarea costisitoare a furtunurilor intermediare ale separatorului de apă.

Însă şi cu uscătoarele de straturi izolatoare din dotare, precum VX 5 MultiQube, este posibilă o combinare solitară fără probleme a unităţii DA 4 Qube, mulţumită plăcii de racordare VX opţionale.

Principiul de funcţionare al unităţii de comandă pentru uscare DA 4 Qube

Reprezentare schematică a unei uscări a unui strat izolator cu subpresiune fără utilizarea unităţii DA 4 Qube

Reprezentare schematică a unei uscări a unui strat izolator cu subpresiune fără utilizarea unităţii DA 4 Qube

La o uscare convenţională cu subpresiune fără unitate de comandă pentru uscare, toate canalele de aspiraţie sunt permanent deschise. Contrapresiunea mai ridicată din zonele puternic umezite ale stratului izolator conduce în cazul acestui procedeu la situaţia în care zonele deja bine uscate sunt alimentate proporţional cu prea mult, iar zonele încă umede cu prea puţin aer cald, fapt care duce la timpi de uscare inutil de lungi.

Desfăşurarea ciclurilor de uscare asistate de sistemul senzorial în detaliu

Reprezentare schematică a unei uscări a unui strat izolator cu subpresiune prin utilizarea unităţii DA 4 Qube

Reprezentare schematică a unei uscări a unui strat izolator cu subpresiune prin utilizarea unităţii DA 4 Qube

Unitatea DA 4 Qube se aplică şi se fixează pur şi simplu pe aparatul Qube+, apoi se instalează senzorul de umiditate a aerului de proces la aparatul Qube+ [1] şi în final se amplasează în încăpere senzorul de umiditate a aerului încăperii, dacă este necesar, sau se lasă senzorul în suportul acestuia [2].

În primul ciclu de comandă vor fi deschise mai întâi complet toate canalele de aspiraţie, pentru verificarea instalaţiei şi determinarea valorilor măsurate de referinţă. Acest stadiu corespunde unei uscări „clasice” cu subpresiune fără utilizarea unităţii DA 4 Qube.

Uscare va fi apoi accelerată ca „uscare activă” pe baza intervalelor Efidry comandate dinamic, în modul ilustrat în următoarele imagini schematice.

1. Interval Efidry, ciclu de comandă 2

1. Interval Efidry, ciclu de comandă 2

În al doilea ciclu de comandă al primului interval sunt înregistrate valorile de umiditate măsurate separat pentru fiecare canal individual şi transmise circuitului logic de comandă al unităţii DA 4.

1. Interval Efidry, ciclu de comandă 3

1. Interval Efidry, ciclu de comandă 3

Pe baza valorilor de umiditate determinate, circuitul automat de comandă al unităţii DA 4 Qube dirijează în al treilea ciclu de comandă capacitatea de aspiraţie principală a instalaţiei de uscare a straturilor izolatoare, pentru o perioadă calculată, asupra zonei de uscare care prezintă cea mai mare valoare a umidităţii.

2. Interval Efidry (şi altele)

2. Interval Efidry (şi altele)

Pentru al doilea şi fiecare interval următor, circuitul de comandă al unităţii DA 4 Qube calculează permanent stadiul actual a dezumidificării zonelor de uscare şi optimizează cadenţele canalelor de aspiraţie. În acest mod, capacitatea de aspiraţie principală va fi dirijată întotdeauna automat asupra celei mai umede zone. Acest management activ asistat de senzori al sarcinii aerului aspirat conduce la o uscare uniformă şi sensibil mai rapidă a tuturor zonelor umezite.

Interval final Efidry

Interval final Efidry

De îndată ce sistemul de comandă senzorial Efidry detectează un grad de uscare optim şi omogen pentru zonele monitorizate, va întrerupe automat execuţia ciclurilor şi va comuta toate canalele de aspiraţie pe circulare 100 % a aerului pentru uscarea reziduală. Această post-uscare se realizează cu asigurarea calităţii: Prin echilibrarea umidităţii aerului de proces şi a aerului din încăpere, unitatea DA 4 Qube va comuta din nou automat în modul „uscare activă” în cazul unei noi creşteri a umidităţii într-o zonă de uscare.

DA 4 Qube

Unitatea DA 4 Qube face din „uscarea pe ghicite” un proiect cu termene fixe calculabile cu un grad înalt de încredere

Prin utilizarea unităţii de comandă pentru uscare asistată de senzori DA 4 Qube este posibilă nu doar reducerea timpilor de uscare şi a costurilor cu energia, în funcţie de pagube, cu 30 până la 70 %, ci şi reducerea drastică a solicitării prin zgomot şi căldură a păgubiţilor precum şi posibilitatea de reutilizare mai rapidă a spaţiilor – unitatea DA 4 Qube permite în plus „uscări standardizate în acord” cu un termen prognozabil pentru terminarea uscării.

În acest mod se poate reduce practic la zero numărul deplasărilor inutile pentru „măsurarea pe ghicite” – „uscarea pe ghicite” devine astfel un proiect cu termene fixe calculabile cu un grad înalt de încredere!