Principiile de funcţionare ale dezumidificatoarelor de aer cu adsorbţie TTR

Principiul de funcționare al dezumidificatoarelor din seria TTR: privire de ansamblu

Toate dezumidificatoarele de aer cu adsorbţie TTR dispun de rotoare de adsorbţie cu silicagel, în versiuni constructive lavabile şi stabile din punct de vedere mecanic. Stabilitatea chimică a silicagelului garantează faptul că rotorul nu va fi distrus din cauza vaporilor de apă sau a apei curate. Micile impurităţi precum praful conduc doar la o reducere a capacităţii de dezumidificare.

În funcţie de varianta constructivă a dezumidificatorului de aer cu adsorbţie Trotec, aerul de proces şi de regenerare este dirijat în moduri diferite:

Legendă pentru principiile de funcţionare:

  1. Sector de dezumidificare
  2. Sector de regenerare
  3. Sector de spălare pentru recuperarea căldurii
  4. Aer de proces
  5. Aer regenerat
  6. Aer uscat
  7. Încălzire
  8. Aer umed

TTR-Bisorp-Mono

TTR-Bisorp-Mono

Un ventilator pentru aerul de proces şi aerul regenerat, plasat în faţa rotorului. Pentru regenerare se utilizează o parte a curentului de aer uscat.

TTR-Trisorp-Mono

TTR-Trisorp-Mono

Un ventilator pentru ambii curenţi de aer, plasat în faţa rotorului. Cu sector de spălare destinat recuperării căldurii pentru aerul regenerat introdus.

TTR-Trisorp-Dual

TTR-Trisorp-Dual
TTR-Trisorp-Dual

Dirijare separată a aerului de proces şi aerului regenerat prin câte un ventilator. Cu sector de spălare destinat recuperării căldurii pentru aerul regenerat introdus.

Social