TTR-adsorptions-tørreaggregater kan konfigureres, så de passer til så godt som al slags brug

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Maskiner - HighPerformance
  3. Affugtning
  4. Adsorptionstørrere, stationær
  5. Udstyrsmuligheder

Mange udstyrsmuligheder

TTR-adsorptions-tørreaggregater kan konfigureres, så de passer til så godt som al slags brug

Alle TTR-aggregater er standardudstyret med mange funktioner og egenskaber, som gør dem pålidelige i drift, nemme at håndtere med lange stilstandstider og ringe behov for vedligeholdelse. Desuden står et stort udvalg af udstyrsmuligheder til rådighed, som du kan bruge til at tilpasse dit TTR-aggregat nøjagtigt til dine specifikke krav til brugen.

SPS Styremodul Millenium (1)
Mikroprocessorstyring med klartekstdisplay med fire linjer til visning af status eller fejlmeldinger. Giver mulighed for præcis energiadministration og både fugtigheds- og temperaturregulering af den tørre luft (sensorer er ekstraudstyr).

Flowmatic S (2)
Registrerer og kompenserer automatisk tryktab sensorunderstøttet og holder således et konstant tryk hhv. en konstant volumenstrøm i henhold til den fastsatte nominelle værdi. Der kan gemmes to faste nominelle værdier.

Fra TTR 2000 kan reguleringen af volumenstrømmen hhv. trykket indstiles vilkårligt via styresignal (0 … 10 V).

Fugtigheds- (3) og temperaturregulering (4)
Udvidelsesmodul til Millenium (1) til transformering af signal til tilsluttet fugtighedssensor (3) eller temperatursensor (4) inklusive programmering af regulator.

Dugpunktssensor (5)
Sammen med Millenium-styringen (1) og fugtighedsregulatoren (3) giver denne sensor mulighed for en dugpunktsafhængig regulering af den tørre luft. Dugpunkt +20° C … -80° C, 4 - 20 mA.

Pt100-temperatursensor (6)
Med transmitter 4 - 20 mA. Sensoren giver sammen med efterkøleren hhv. -varmeren (14), Millenium-styringen (1) og temperaturregulatoren (4) mulighed for regulering af temperaturen af den tørre luft.

Touchskærm (7)
Komfortabel styring af hele anlæget via touchskærm i stedet for manuel styring.

GSM-fjernforbindelse (8)
Bruges til at styre TTR-tørreaggregatet via GSM.

WLAN-fjernforbindelse (9)
Bruges til at styre TTR-tørreaggregatet via WLAN.

Varmevekslermodul (10, 11)
Integreret modul til køling hhv. opvarmning af den tørre luft med koldt eller varmt vand på byggepladsen. Det er nødvendigt at angive middeltemperaturerne. Fås også i rustfrit stål (11).

Dampvarmer (12)
Til opvarmning af regenerationsluften ved hjælp af mættet damp.

Gasvarmer (13)
Til opvarmning af regenerationsluften ved hjælp af gasbrænder.

Elektrisk eftervarmer (14)
Til ekstra opvarmning af den tørre luft.

Hygrostatstyring (15, 17)
Ekstern hygrostat HG 120 (16) til luftfugtighedsafhængig styring af TTR-tørreaggregaterne. Valgfrit med eller uden konstant ventilation. Der skal anvendes en 4-polet kobling til tilslutning af HG 120 (16).

Desuden fås den elektroniske hygrostat HG 125 (17). Denne kan anvendes fra -30° C og kan i forbindelse med Millenium-styringen (1) også anvendes til kontinuerlig regulering. Der skal anvendes en 7-polet kobling til tilslutning af HG 125 (18).

Begge tilslutningskoblinger (16, 18) er udstyret med kabel og kabelgennemføring til at lægge på klemmen.

Vejrbeskyttelsesudstyr (20)
Vejrbeskyttelsesgitter på luftindtag, ekstra tætninger, udblæsningsrør med bøjning til fugtig luft, plexiglasklap betjeningselementer.

Mange udstyrsmuligheder