Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Aplikace
  2. Měřící technika, termografie
  3. Protipožární cvičení hasičů

Připraveni pro vážný zásah: Požární cvičení hasičů

Simulátory kouřových plynů vyvíjejí neškodnou mlhu v budovách, ve kterých zásahové jednotky hasičů cvičí pro vážné případy

Neporušené vybavení a rutinní úkony při zásazích je to, čím se vyznačuje schopný hasičský sbor. Pouze tehdy, když hasiči stoprocentně vědí, jak mají za určitých postupovat, mohou účinně bojovat proti požáru a v případě potřeby dokonce i zachránit lidské životy. Proto se pravidelně konají požární cvičení. A ty musí probíhat pokud možno za reálných podmínek. Za účelem cvičení lokalizace požáru a záchrany osob v zakouřených budovách používají hasiči umělou mlhu. Simulátor mlhy a kouřových plynů FS200 firmy Trotec vytvoří v několika minutách hustý kouř – ten samozřejmě není nikterak nebezpečný.

Pokud již v budově planou plameny, je často příliš pozdě na první hašení prostřednictvím kolemjdoucích nebo poskytovatelů první pomoci. V mžiku se oheň rozšíří, a zasáhne často již i sousední budovy. Často jsou přitom v ohrožení i lidé. Pro hasiče jsou tyto scénáře na denním pořádku. Aby mohly zásahové jednotky postupovat při své práci cíleně a soustředěně, je nutné při mnoha úkonech a pracovních postupech cvičení a rutina. Aby měli hasiči tuto potřebnou rutinu, provádějí se v pravidelných intervalech požární cvičení.

Důležitou součástí takového cvičebního úkolu je vnitřní zásah v hořící budově: Po příjezdu prvních požárních jednotek je první družstvo s respirátory vysláno do zakouřeného domu, aby jako první úkol nejdříve zachránili pohřešované osoby a potom identifikovali zdroj ohně a uhasili jej.

Reálné scénáře

Díky použití simulátoru mlhy a kouřových plynů FS200 cvičí hasiči v reálném prostředí. Učí se, jak zacházet s dýchacími přístroji, jak si poradit s enormně ztíženou viditelností, jak se orientovat v hustém kouři a jak nakonec po hasebním zásahu odborně vyvětrat z budovy kouř. Tvorba hustého – a samozřejmě neškodného – kouř v místnosti nebo v budově pomocí FS200 je velmi jednoduchá, proto trvá příprava takového požárního cvičení poměrně krátkou dobu.

Kompaktní a optimálně promyšlený

Díky svému kompaktnímu designu lze simulátor mlhy a kouřových plynů FS200 bez problémů přepravovat. Na místě se pouze uvolní a vyklopí držák kanystru na kapalinu, a mlhový koncentrát lze během několika sekund připojit. Výkony dmýchací turbíny a kapalinového čerpadla lze plynule a nezávisle na sobě nastavovat. Tím lze optimálně přizpůsobit tvorbu mlhy podmínkám příslušného prostoru. Spojení výkonu turbíny, topení a čerpadla navíc zaručuje, že proud kouřových plynů zůstane stejně hustý po několik minut. Tak jsou prostory co nejlépe připraveny pro cvičení zásahu hasičů.

Simulátor mlhy a kouřových plynů FS200 při cvičení zásahu hasičů

  • Profesionální kvalita „Made in Germany” – pro robustní výkon
  • kompaktní provedení – pro bezproblémovou přepravu
  • vývoj husté mlhy – pro plynulou přípravu cvičebních prostor
  • bez přídavného topení – pro konstantní nasazení
  • plynulé nastavení – pro optimální přizpůsobení na místě nasazení

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné