1. Contact
  2. Prezentare generală
  3. Grupul de societăţi
  4. Menţiuni legale
  5. Condiţii de participare la seminarii

Condiţii de participare la seminarii

ale Trotec GmbH

1. Aspecte generale privind participarea la seminarii

Trotec GmbH (numită în continuare Trotec) vă oferă o multitudine de seminarii şi manifestaţii de perfecţionare cuprinzătoare şi bine puse la punct. Pentru participarea la o astfel de manifestaţie sunt valabile condiţiile următoare.

2. Anunţarea participării 

Anunţarea online a participării la un seminar Trotec vă uşurează rezervarea prin introducerea simplificată a datelor şi comunicarea mai rapidă. Prin confirmarea participării vă înregistraţi personal, sau înregistraţi participarea persoanei numite la seminarul indicat (ofertă), participarea având un caracter obligatoriu. Pentru siguranţa dumneavoastră veţi primi prin e-mail o copie a datelor dumneavoastră de înregistrare, pe care vă rugăm să le verificaţi neîntârziat cu privire la integralitate. Oferta dumneavoastră este preluată de Trotec numai după trimiterea documentelor de participare şi a facturii de participare. Înainte de aceasta nu se pot ridica pretenţii legale referitoare la participare.

3. Conţinutul serviciilor 

Ofertele de seminarii conţin serviciile şi conţinuturile indicate pentru seminarul respectiv, aşa cum pot fi preluate din lista actuală de oferte a Trotec, la momentul comenzii. Asigurările (de ex. confirmările de servicii) sunt valabile numai dacă sunt menţionate în descrierea seminarului sau dacă au fost acordate în scris de către Trotec.

4. Costuri şi plată/pretenţii/împiedicarea efectuării serviciului

a. Toate preţurile sunt fără reduceri, plus TVA menţionată pe factură. Preţul seminarului include documentaţia aferentă seminarului precum şi băuturile răcoritoare/din pauze. Nu sunt incluse în mod explicit costurile de deplasare sau costurile de cazare.

b. În principiu, plata se face pe baza facturii.

I. În cazul plăţii pe baza facturii, aceasta trebuie efectuată neîntârziat, însă cel târziu până la data înscrisă pe factură.

II. Renunţarea cu până la 10 zile înainte de data începerii seminarului, se taxează cu o taxă de prelucrare de 100,00 EUR pentru fiecare participant. În cazul renunţării după acest termen sau a neparticipării, se reţine întreaga sumă achitată. Bineînţeles că poate fi înregistrat un alt participant, înlocuitor.

III. Pentru fiecare notificare de plată necesară se va factura o taxă de notificare în valoare de 10,00 EUR.

c. Compensarea este permisă numai pe baza unei cereri reconvenţionale neatacate sau stabilită în instanţă.

d. Dacă Trotec nu se află în capacitate de a realiza seminarul oferit, din orice fel de motiv, se va returna întreaga taxă de participare. Alte pretenţii sunt excluse în cadrul punctului 5.

5. Responsabilitate 

a. Pretenţiile la daune din orice motiv legal, de ex. din cauza neîndeplinirii, nerespectării obligaţiilor contractuale sau legale secundare, din cauza unei culpe la încheierea contractului, ca urmare a efectelor contractelor cu terţii şi acţiunilor nepermise, sunt excluse faţă de Trotec, precum şi faţă de reprezentanţii legali, dacă dauna nu a fost cauzată intenţionat sau prin neglijenţă gravă; în acest sens se aplică punctul b. Acest articol nu se aplică în cazul cererilor de despăgubiri apărute ca urmare a asigurării unor caracteristici, care să asigure persoana înregistrată/participantul împotriva unor daune rezultate ca urmare a deficienţelor.

b. Trotec răspunde

I. pentru întreaga valoare a daunei în cazul unei culpe proprii grave, al culpei reprezentantului său legal şi a persoanelor din conducere care participă la îndeplinire, însă nu din culpa gravă a asistenţilor simpli;

II. şi, din principiu, în cazul oricărei lezări a obligaţiilor esenţiale, în acest caz şi din culpa asistenţilor simpli.

III. Răspunderea se limitează la valoarea daunei previzibile în mod normal.

6. Protecţia datelor 

a. În cadrul utilizării ofertei online pentru seminarii Trotec, în funcţie de modul de utilizare şi serviciu, sunt memorate şi date personale, care sunt păstrate până la încheierea respectivului raport contractual, cel mult până la încheierea tuturor relaţiilor contractuale legale, pe calculatoare protejate şi inaccesibile terţilor.

b. Trotec emite asigurări privind faptul că datele sunt colectate numai în scopul derulării raportului contractual şi în cadrul prevederilor legale privind serviciile de telecomunicaţii şi protecţia datelor personale. Vă rugăm să citiţi şi informaţiile privind protecţia datelor.

7. Locul de îndeplinire, instanţa competentă, legea aplicabilă 

a. Locul de îndeplinire pentru plata taxei de participare şi singura instanţă competentă pentru ambele părţi este 52525 Heinsberg; acest lucru este valabil şi pentru solicitările de schimb şi cecuri. Locul de îndeplinire pentru desfăşurarea respectivului seminar este locul indicat al desfăşurării seminarului.

b. Pentru toate relaţiile contractuale legale între părţi se aplică exclusiv legea Republicii Federale Germania, chiar şi în cazul în care persoana înregistrată îşi are domiciliul sau reşedinţa normală în străinătate. Acelaşi lucru se aplică dacă persoana înregistrată îşi schimbă ulterior reşedinţa normală în străinătate sau dacă nu poate fi contactată.

8. Clauză salvatoare

Dacă o reglementare din aceste condiţii de participare sau o clauză din cadrul relaţiilor legale este sau devine nulă sau incompletă, contractul şi înregistrarea rămân valabile. Din acest motiv, valabilitatea tuturor reglementărilor sau convenţiilor rămase este neatinsă. Reglementarea nulă va fi înlocuită cu una cu efecte legale, care să corespundă doleanţelor economice sau care să se apropie de acestea. 

 

(ediţia 25.07.2005)